Vaststelling vermissing van een persoon

Is een dierbare of bekende van u al lang vermist? En wilt u de vermissing door de rechter laten vaststellen? Dat kan na 5 jaar vermissing en soms na 1 jaar. U moet hiervoor een verzoek bij de rechtbank indienen. Om het verzoek in te dienen, moet u belanghebbende zijn. Bijvoorbeeld de echtgenoot of (geregistreerde) partner van de vermiste. Het Openbaar Ministerie kan ook een verzoek doen.

Laatst gecontroleerd op 24 mei 2023

Read this information in English

Vaststelling vermissing persoon na 5 jaar

Weet u niet zeker of een persoon nog in leven is? Dan kunt u de rechtbank vragen om de vermissing vast te stellen. Dit kan 5 jaar nadat u voor het laatst van deze persoon heeft gehoord.

Vaststelling vermissing persoon na 1 jaar

Maken de omstandigheden rond de vermissing het waarschijnlijk dat de vermiste persoon is overleden? Bijvoorbeeld wanneer iemand tijdens een storm op zee overboord valt en verdwijnt. Dan kan de rechter de vermissing 1 jaar nadat u van deze persoon heeft gehoord vaststellen. Dan hoeft u niet 5 jaar te wachten.

Gevolgen vaststelling vermissing

De vaststelling van de vermissing door de rechter heeft dezelfde (juridische) gevolgen als een overlijden. De rechtbank stuurt de uitspraak naar de laatste woonplaats van de vermiste persoon. De ambtenaar van de burgerlijke stand neemt de beslissing van de rechter op in de registers van de burgerlijke stand.

Vaststelling vermissing 1 maand na oproep van rechter

Is het niet geheel zeker dat uw vermiste dierbare overleden is? Dan zal de rechter de vermiste persoon formeel oproepen. De vermiste kan dan reageren of iemand anders kan aantonen dat deze persoon nog leeft. In de regel geeft de rechter hier een maand voor. Is er na een maand nog geen teken van leven? Dan zal de rechter de vermissing vaststellen. De rechter kan ook besluiten de vermiste nog een keer op te roepen.

Wetten en regels

Burgerlijk Wetboek Boek 1, artikel 413, 414 en 417

Heeft u gevonden wat u zocht?