12 februari Ministerraad

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Den Haag

Minister-president Rutte heeft na de ministerraad een persconferentie gegeven. De video toont de inleidende verklaring. Over de laatste stand van zaken rondom de aanpak van het coronavirus en aandacht voor het maatschappelijk steunpakket gericht op sociaal en mentaal welzijn en leefstijl. Bekijk de hele persconferentie via YouTube. Of lees de letterlijke tekst van de persconferentie

Minister-president Rutte:

Uiteraard vandaag ook weer gesproken over de bestrijding van het virus. De situatie, epidemiologisch, ziet er op dit moment nog niet goed uit. We kunnen ook nog niet helemaal vaststellen of de recente beperkte stijging het gevolg is van de uitgestelde testen door het winterweer of dat de door experts verwachte opmars van verschillende mutaties nu zichtbaar zou kunnen worden. We weten het gewoon nog niet. Hoe dan ook: we moeten nog steeds uiterst voorzichtig zijn. We willen nog steeds het aantal besmettingen juist verder omlaag, de verspreiding van mutaties van dat virus vertragen. Waarom? Omdat daarmee ook bereikt kan worden dat de ziekenhuizen de komende tijd ruimte houden zowel voor coronapatiënten die er helaas onvermijdelijk nog aankomen als ook andere medische zorg waarvan je wilt dat die zo veel mogelijk natuurlijk door kan gaan.

En dat vraagt van iedereen in Nederland dat we ons aan de maatregelen houden. En dat is nog steeds geen fijne boodschap, maar we kunnen niet anders. Niettemin zien we natuurlijk dat die maatregelen enorme weerslag hebben op het mentaal welzijn en ook de fysieke gezondheid van heel veel Nederlanders. Zelf heb ik dat van de week  ervaren ook in mijn livesessie via Instagram met jongeren en ook nog eens gehoord van hen hoe zwaar zij deze tijd ervaren. Alle dingen die voor jonge mensen belangrijk zijn, die kunnen op dit moment niet: school, universiteiten, het sportveld, bioscopen, uitgaan, cafés, ook dicht. Met andere woorden: het is zwaar. En school zelf gaat wel door, maar op afstand en dat is ook bikkelen. Dat gezoom en geteams. En dat gaat je dus allemaal niet in de kouwe kleren zitten.

Vandaag hebben we besloten extra maatregelen te nemen voor eindexamenkandidaten. Behalve twee herkansingen en een extra tijdvak – waardoor leerlingen dus hun examens beter kunnen spreiden – kunnen leerlingen straks één vak niet mee laten tellen. Dat mag dan geen kernvak zijn, zoals Nederlands, Engels of wiskunde, maar wel de overige vakken. En zo krijgen alle leerlingen, is onze bedoeling, de kans dit examenjaar succesvol af te ronden. En uiteraard, als zij dat nodig hebben, dan krijgen ze ook meer ondersteuning bij de voorbereidingen.

In het maatschappelijk steunpakket dat we vandaag ook naar buiten brengen is veel aandacht voor jonge mensen, maar dat maatschappelijk steunpakket is wel breder. Het is gericht ook op het mentale en fysieke welzijn van ons allemaal. Daarvoor wordt nu in totaal 200 miljoen euro ter beschikking gesteld om een hele serie initiatieven te nemen die eenzaamheid tegengaan, die meer sociaal contact mogelijk maken en het gezonder leven bevorderen van alle generaties. We willen voorkomen dat mensen na de coronacrisis nog jaren te maken hebben met de sociale en mentale gevolgen.

Uiteraard kunnen we in deze zware tijd ook wel een lichtpuntje gebruiken. Het hart van heel veel Nederlanders gaat sneller slaan van schaatsen op natuurijs. Helaas net toen ik de persconferentie voorbereidde moesten de mensen alweer van het ijs op de Hofvijver worden gehaald, ik neem aan om veiligheidsredenen, dat kon ik niet helemaal inschatten maar dat neem ik aan. Maar niettemin op veel plekken kan geschaatst worden, dat is natuurlijk het ultieme oud-Hollandse gevoel, het ultieme oud-Hollandse wintergevoel. Ik zei het eerder deze week: we leven een beetje weer in zo’n mooi 17e eeuws ijspretje, zoals ze in het Mauritshuis hangen. En ik hoop dus ook dit weekend dat nog veel mensen kunnen genieten van dik genoeg ijs om erop te schaatsen. Maar doe het wel verantwoord. Let er inderdaad op dat het ijs dik genoeg is, het betekent ook dat op dat ijs helaas al die ellendige coronamaatregelen gewoon gelden. Het is niet zo dat door de kou dat virus minder besmettelijk is, zeker niet. Dus geniet verstandig, houd afstand en blijf thuis als het te druk wordt. Hou je aan alle maatregelen en vooral ook: voorkom dat de ziekenhuizen het nog drukker krijgen door allerlei botbreuken. Uiteraard is dat voor jezelf ook niet fijn, maar ook niet voor de zorg.

Dat geldt ook voor Chinees nieuwjaar, dat vandaag begint en het carnaval dat morgen begint. Vier deze feestdagen alsjeblieft in je eigen huishouden en/of digitaal, maar houd je ook dan aan alle regels.

Tot slot: dit is mijn laatste wekelijkse reguliere persconferentie na de ministerraad als minister-president van dit kabinet. Na vandaag begint het verkiezingsreces. Dat betekent niet dat het werk van het kabinet stil komt te liggen. Integendeel: de bestrijding van het coronavirus vraagt veel en we zullen dus ook op dat punt en uiteraard allerlei andere zaken volop aan de bak blijven. Op 15, 16 en 17 maart gaan we naar de stembus. Alles is erop gericht om die verkiezingen veilig door te laten gaan. Er worden tal van maatregelen getroffen om dit zo veilig mogelijk te laten verlopen. We houden natuurlijk alle ontwikkelingen ook met het virus nauwgezet in de gaten. En mijn laatste oproep hier zou dan ook zijn: maak gebruik van je democratisch, van uw/je democratisch recht, ga stemmen op 15, 16 of 17 maart voor de nieuwe Tweede Kamer.