26 mei In ontvangst nemen handboek gemeenterecht

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Minister Ollongren neemt het handboek gemeenterecht in ontvangst.