04 juni Ministerraad

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Den Haag

De ministerraad heeft de agenda vastgesteld.  Na afloop van de ministerraad is de besluitenlijst gepubliceerd.