Voornemen opschorting regeling Aziatische horeca

Het kabinet wil de regeling voor het verlenen van tewerkstellingsvergunningen voor de Aziatische horecasector voorlopig opschorten voor nieuwe koks die naar Nederland komen. Dat wil het kabinet na signalen over misbruik van de regeling en misstanden in de werk- en leefomstandigheden van koks die naar Nederland komen. Omdat deze signalen zo ernstig zijn, wil het kabinet snel ingrijpen om verder misbruik te voorkomen. Dat schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer. 

Aziatische Horeca

Vanwege een tekort aan specialistische koks in de Aziatische horeca, was er mede op verzoek van de Kamer een regeling ingesteld. Op grond van deze regeling kunnen Aziatische restaurants gespecialiseerde koks van buiten de EU/EER tewerkstellen. Maar uit artikelen in Trouw en de Groene Amsterdammer blijkt dat deze regeling wordt misbruikt. Ook van de Nederlandse vertegenwoordigingen en Immigration Liaison Officers in China zijn signalen ontvangen van oneigenlijk gebruik of misbruik van de regeling. 

Ernstige signalen

Omdat deze signalen ernstig zijn en kunnen duiden op mensensmokkel en/of mensenhandel wil het kabinet de regeling voor de Aziatische horeca laten vervallen voor nieuwe aanvragen (koks die naar Nederland willen komen van buiten de EU/EER). Aanvragen voor verlenging van de tewerkstellingsvergunning voor koks die al in Nederland in de Aziatische horeca werkzaam zijn, worden wel in behandeling genomen. 

Extra maatregelen 

Minister Koolmees vraagt de Tweede Kamer om binnen vier weken op het voorstel te reageren. In de tussentijd wordt bekeken welke maatregelen nodig zijn om de misstanden in de Aziatische horecasector aan te pakken en of de regeling in aangescherpte vorm terug kan komen. Hierbij worden de sectorvertegenwoordigers betrokken. Minister Koolmees wil voor het zomerreces (9 juli) de Kamer daarover informeren.