03 juni Ministerraad

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Den Haag

Viceminister-president Schouten heeft na de ministerraad een persconferentie gegeven. Met hierin aandacht voor de oorlog in Oekraïne en de Defensienota. De video toont de inleidende verklaring.

Viceminister-president Schouten:

Goedemiddag. Ik sta hier omdat de minister-president en vicepremier Wopke Hoekstra momenteel in Washington zijn, voor de Bilderbergconferentie. En Sigrid Kaag kon niet heel de ministerraad bijwonen dus daarom sta ik hier nu en ik sta u graag te woord, uiteraard.

Vanzelfsprekend hebben we ook vandaag ook gesproken over de oorlog in Oekraïne, het is vandaag  100 dagen dat die gaande is. En de Russische agressie lijkt zich nu ook in alle hevigheid te richten op het oosten van het land. We hebben allemaal ook deze week de verontrustende berichten gehoord over de gedeeltelijke inname van Severodonetsk en er lijkt ook maar geen einde te komen ook aan de vreselijke beelden van verwoesting en verdriet die we daar elke dag ook weer zien. En dit meedogenloze geweld moet stoppen. En Nederland heeft er daarom ook internationaal steeds voor gepleit om de druk op het Russische regime ook verder op te voeren en het is dan ook van groot belang dat de Europese Raad eerder deze week ook overeenstemming heeft bereikt over een zesde sanctiepakket. En daar vallen ook de sancties onder op het gebied van Russische olie. Voor enkele lidstaten in Oost-Europa, die in hoge mate ook afhankelijk zijn van de Russische olie, geldt dat zij langer de tijd krijgen om die afhankelijkheid af te bouwen. Dat neemt niet weg dat het een zeer zware maatregel is die economisch ook zijn weerslag zal hebben op Rusland.

En we hebben de afgelopen maanden ook gezien natuurlijk dat de oorlog in Oekraïne en ook de ingestelde sancties wereldwijd effect hebben op de energieprijzen en ook op de voedselprijzen. En het ziet ernaar uit dat de oorlog in Oekraïne ook voorlopig nog niet voorbij is en ook dat de sancties nog wel van kracht blijven en dat de gevolgen daar ook zwaarder gevoeld zullen worden naarmate de oorlog ook langer duurt. En het kabinet is zich ervan bewust dat ook Nederland steeds meer die economische effecten gaat merken, iedereen voelt het in zijn of haar portemonnee. En we begrijpen ook dat heel veel mensen zich zorgen maken hierover en we hebben het vandaag ook in de ministerraad weer zeer besproken en we zullen dat ook blijven doen en we houden ook heel nauw de vinger aan de pols. Het heeft onze volle aandacht.

Door de Russische invasie van Oekraïne zijn ook de geopolitieke verhoudingen in de wereld ook weer veranderd en die nieuwe realiteit betekent dat we dus ook sterker moeten zijn om onze vrijheid en veiligheid te beschermen. En afgelopen week hebben minister Ollongren en staatssecretaris Van der Maat daarom ook een visie gepresenteerd, op de Defensienota gepresenteerd, waarin ook forse investeringen in onze krijgsmacht zijn aangekondigd. Er komt structureel 5 miljard euro per jaar bij, waarmee we in mensen en materieel zullen gaan investeren. En daarbij zullen we ook de Europese samenwerking, defensiesamenwerking gaan versterken, zodat we ook beter in staat zijn met elkaar om ons grondgebied te verdedigen en ook gezamenlijk nieuwe dreigingen het hoofd te bieden. Dank u.