16 september Ministerraad

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Den Haag

Minister-president Rutte heeft na de ministerraad een persconferentie gegeven. Met onder meer een vooruitblik op Prinsjesdag komende dinsdag. De video toont de inleidende verklaring.

Minister-president Rutte: Ja goedemiddag, kort statement van mijn kant. We hebben vandaag uiteraard in de ministerraad vooruitgeblikt op Prinsjesdag aanstaande dinsdag en de debatten daarna. Dat is natuurlijk altijd traditioneel een feestelijke dag, Prinsjesdag. Maar dit jaar is het ook een dag met een donkere rand. Er woedt oorlog op ons continent tussen Oekraïne en Rusland. En dat brengt ook grote onzekerheid met zich mee, zowel geopolitiek, maar ook in onze landen in Europa. En dat zien we heel direct terug in grote zorgen bij heel veel mensen over de energierekening. Over de boodschappen, kunnen we die nog betalen. En ook veel bedrijven. Ik was van de week op bezoek met Micky Adriaansens bij een bakkerijbedrijf dat zich grote zorgen maakt over de stijgende gasrekening. En zo’n bedrijf wil absoluut ook wel vergroenen en overgaan op elektrische ovens, maar dat kost tijd.

Dus al die zaken, van glastuinbouw tot bakkers, zwembaden, ook daar natuurlijk grote zorgen, naast al die gezinnen. En ik kan niet anders zeggen dan dat die situatie, ik sprak net met het programma Kassa wat mij, Stephan houdt ‘m even vast, een boek heeft overhandigd over 1 miljoen mensen die zich grote zorgen maken over hun situatie. Misschien dat je ‘m even kan laten zien. @Ikredhetnietmeer. Dit raakt heel veel mensen. Dus ook uiteraard ook ons hier en het kabinet. We doen alles wat we denken te kunnen doen om de ergste nood te lenigen. We kijken ook wat we nog dit jaar zouden kunnen doen. We zijn in gesprek nog met, zoals jullie weten, met energiebedrijven. En op Prinsjesdag ligt er sowieso een heel fors pakket voor om maatregelen te nemen.

En ik zeg er wel opnieuw bij, wat er dan nog wel kan in 2022 dat zal niet alles zijn wat iedereen wil. Dat zal echt beperkt zijn. Het zal vooral 2023 zijn. En ten tweede, wat we ook doen, het zal nooit alle problemen wegnemen. Het zal altijd het dempen zijn van de effecten omdat de gevolgen van de sterk stijgende rekening, ook van de energierekening, en die sterk stijgende inflatie niet volledig is te compenseren. En dat betekent dat wat je ook doet uiteindelijk nog steeds een effect zal hebben op burgers, op bedrijven, uiteraard de overheid.

En ik zeg er wel één ding bij: begon met Oekraïne, ik eindig ook met Oekraïne. In ieder geval daar voorzichtig goeie berichten over wat Zelenski en zijn mensen aan het doen zijn om de Russen terug te rollen. Die oorlog is ook onze oorlog. Niet letterlijk, maar wel waar het gaat om het belang van ons continent en onze waarden. En die vrijheid en veiligheid, die moeten we beschermen. Maar deze gevolgen moeten we ook zoveel mogelijk zien te dempen voor de mensen in het land. Dat is vreselijk belangrijk.

Dan tot slot, twee punten nog. U heeft het rapport gezien van Deloitte, samen met een kabinetsreactie naar de Kamer verzonden. En Conny Helder heeft daar zojuist volgens mij een eerste toelichting op gegeven op Algemene Zaken. Een zeer uitgebreid en grondig feitenrelaas. Daar kunnen we uit leren. Er komen ook nog OVV-rapportages, er komt nog een parlementaire enquête. En ik denk dat het goed is dat we die hele corona-aanpak op die manier heel fundamenteel met elkaar tegen het licht houden.

En tot slot wil ik melden dat ik zelf volgende week afwezig ben bij de stemmingen in de Tweede Kamer. Dan ben ik al op weg naar New York. En dat betekent dat volgende... Vanwege de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Ik ben dan zaterdag weer terug. Dus volgende week zal Sigrid Kaag hier de persconferentie verzorgen.

Media kunnen voor meer informatie contact opnemen via rvd.openbareagenda.mp@minaz.nl.