13 maart Agenda minister Harbers week 11

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

 • Datum -
 • Locatie diverse locaties

13 maart

 • Gesprek: minister Harbers neemt Mobiliteitsvisie in ontvangst van dhr. De Haas, voorzitter Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (via communicatietechnologie)
 • Gesprek: minister Harbers neemt deel aan de International Maritime Organization Audit (via communicatietechnologie)
 • Gesprek: minister Harbers spreekt met gedeputeerde Baljeu (Zuid-Holland) inzake NOVEX-gebieden Rotterdamse haven (via communicatietechnologie)
 • Gesprek: minister Harbers spreekt met dhr. Vermeer van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie en dhr. Van Halder van Fastned inzake verzorgingsplaatsen van de toekomst (via communicatietechnologie)
 • Werkbezoek: minister Harbers brengt een bezoek aan Multimodaal Infrastructuur Testcentrum (Marknesse)

14 maart

 • Onderraden en ministeriële overleggen (Den Haag)
 • Gesprek: minister Harbers neemt adviesmemo Future Water Challenges in ontvangst van mevr. Nijhof (algemeen directeur Deltares) (Den Haag)
 • Gesprek: bewindspersonenoverleg over het Landbouwakkoord (Den Haag)
 • Evenement: ronde tafeloverleg met minister Adriaansens en staatssecretaris Van der Maat over de maritieme maakindustrie (Den Haag)

15 maart

 • Bestuurlijk overleg: klimaatadaptatie met minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) (via communicatietechnologie)
 • Gesprek: met dhr. Baksteen over de luchtvaart (Den Haag)
 • Gesprek: met dhr. Veenman over de topsector logistiek (Den Haag)
 • Gesprek: met dhr. Sondag, CEO Schiphol (Den Haag)
 • Gesprek: bewindspersonenoverleg over mobiliteit in voorjaarsnota met minister Jetten, staatssecretaris Heijnen en staatssecretaris Van Rij (via communicatietechnologie)

17 maart

 • Ministerraad (Den Haag)
 • Gesprek: minister Harbers spreekt met minister Adema over het Landbouwakkoord (Den Haag)

Informatie voor de pers

Media kunnen voor meer informatie over deze agenda contact opnemen met Jaap Steensma op 06 21 10 19 15 of jaap.steensma@minienw.nl.