27 november Agenda staatssecretaris Van Ooijen week 48

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie Diverse locaties

27 november

  • Gesprek: staatssecretaris Van Ooijen heeft een gesprek met Wim van de Donk, voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei (via communicatietechnologie)
  • Evenement: staatssecretaris Van Ooijen is aanwezig bij de Landelijke Bijeenkomst Dakloosheid in het kader van Nationaal Actieplan Dakloosheid (Hilversum)

28 november

  • Gesprek: staatssecretaris Van Ooijen heeft een gesprek minister Weerwind en de Nationaal Rapporteur Verslavingen over kansspelbeleid naar aanleiding van het rapport 'Gokken met Gezondheid, advies online kansspelen' (Den Haag)
  • Gesprek: staatssecretaris Van Ooijen heeft een gesprek met het Nationaal Comité 4 en 5 mei (Wim van de Donk, Petra van Zuijlen en Gerben van den Berg) (via communicatietechnologie)
  • Bestuurlijk overleg: minister Helder (Langdurige Zorg en Sport), minister Kuipers en staatssecretaris Van Ooijen (beiden VWS) hebben een overleg over transformatieplannen uit het Integraal Zorgakkoord. Aanwezig zijn Ad Melkert (voorzitter, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuis) Dirk Jan van den Berg (voorzitter, Zorgverzekeraars Nederland), Paul Boomkamp (bestuurslid, Erasmus MC), Joël Gijzen (bestuurslid, CZ), Bertine Lahuis (bestuursvoorzitter, Radboud UMC) en Jeroen van den Oever (directievoorzitter, Fundis) (Den Haag)

29 november

  • Gesprek: staatssecretaris Van Ooijen heeft een gesprek met het Leger des Heils over een haalbaarheidsstudie (via communicatietechnologie)

30 november

  • Evenement: staatssecretaris Van Ooijen is aanwezig bij het congres '(Niet) Roken en de zorg' (Amersfoort)

1 december

Informatie voor de pers

Media kunnen voor meer informatie over deze agenda contact opnemen met
Susan Schoenmakers: +31 6 25 41 32 82 of sh.schoenmakers@minvws.nl.