Ministers Dekker en De Jonge starten samen met gemeenten uitvoeringsprogramma Scheiden zonder Schade

Minister Dekker (Rechtsbescherming) en minister De Jonge (VWS) starten samen met de VNG het uitvoeringsprogramma Scheiden zonder Schade. Het programma is het vervolg op het verslag 'Scheiden… en de kinderen dan?' van André Rouvoet. Dit verslag bestaat uit 45 concrete acties die de ambitie 'Scheiden zonder Schade' dichterbij moeten brengen. Het ontwikkelen van een scheidingsloket en een nieuwe scheidingsprocedure zijn onderdeel van de plannen. Het Platform onder voorzitterschap van André Rouvoet krijgt een belangrijke rol in het vervolg.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Collectie MediaLibrary

Kinderen die lijden onder de scheiding van hun ouders - het probleem is omvangrijk en urgent. Kern van het probleem is dat ouders in hun boosheid of teleurstelling niet altijd meer in staat zijn tot redelijk overleg. Zij raken in conflict met de ex-partner en betrekken de kinderen daarbij, die hiervan schade ondervinden.   

Doel

Zo min mogelijk kinderen zijn de dupe van de scheiding van hun ouders. Dat is de ambitie van het uitvoeringsprogramma Scheiden zonder Schade. En de beste manier om dat te bereiken is: ouders ondersteunen. Niet om de problemen rond de scheiding van de ex-partners over te nemen, maar om zowel henzelf als hun omgeving te begeleiden naar de nieuwe situatie. Partners zijn beter voorbereid op het ouderschap en roepen eerder hulp in bij relatieproblemen. Als ouders uit elkaar gaan, zijn hulp en ondersteuning beschikbaar. De nieuwe scheidingsprocedure is oplossingsgericht en de-escalerend.

Van partnerschap naar ouderschap

Voor het welzijn van kinderen is het belangrijk dat ouders een stabiele partnerrelatie hebben en in staat zijn om problemen met elkaar te bespreken. De overgang van partnerschap naar ouderschap vraagt veel van de partners. Soms komen zij daar zonder hulp vanuit de omgeving of van deskundigen zelf niet goed doorheen. Partners moeten worden ondersteund bij (de voorbereiding op) het ouderschap. En ouders moeten eerder hulp kunnen inroepen bij relatieproblemen. Het programma wil daarvoor bewustwording bevorderen. Om de sociale omgeving en professionals alert te maken op signalen waar ze op kunnen letten.

Ouderschap blijft

In 3 arrondissementen ontwikkelt het programma de komende jaren prototypes van een 'scheidingsloket' bij gemeenten. Daarnaast komt er een andere, de-escalerende gerechtelijke procedure. Want ouders moeten uiteindelijk altijd weer verder met elkaar. En dus moet de afwikkeling van de scheiding met zo min mogelijk conflict en last voor de kinderen gebeuren. Een juridisch gevecht in de rechtszaal past hier niet bij.

Programma

Het programma gaat direct over tot het uitvoeren van de acties. Het Platform van organisaties en instellingen blijft onder voorzitterschap van Rouvoet actief betrokken. In het Platform worden in onderlinge afstemming activiteiten ontwikkeld en gecoördineerd.