Minister Grapperhaus presenteert meerjarenplan investeringen politie

Versterking van de opsporing, verbetering van de ICT-ondersteuning en uitbreiding van de formatie met digitaal experts, data analisten, financieel rechercheurs en agenten in de wijk. Dat is de koers die minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) de komende jaren inzet met de extra investeringen voor de politie.

De minister heeft in overleg met de korpsleiding, regioburgemeesters en het Openbaar Ministerie de investeringsplannen uit het Regeerakkoord concreet uitgewerkt. Vandaag gaf de Ministerraad groen licht voor het meerjarenplan. Het kabinet investeert € 291 miljoen structureel extra in de politie.

Big data

Bij de investeringsplannen gaan innovatie, vernieuwing en versterking van het korps en het moderniseren van de ICT hand in hand. Jaarlijks gaat € 64 miljoen extra naar ICT-toepassingen en opsporingstechnieken, om de bestrijding van digitale criminaliteit verder te intensiveren en agenten beter in staat te stellen om te gaan met big data.

Nieuwe politiemensen werven

De politie gaat de komende jaren ruim 17.000 nieuwe mensen opleiden. Naast de vervanging van agenten die met pensioen gaan wordt de formatie structureel uitgebreid met meer dan 1100 agenten. "Een enorme opgave, die veel zal vragen van de organisatie en van de mensen op de werkvloer. We zetten de komende jaren alles op alles om nieuwe politiemensen te werven", benadrukt Grapperhaus. De structurele versterking bestaat uit 770 agenten en rechercheurs in de wijken 170 rechercheurs voor de landelijke bestrijding van zware criminaliteit en 170 specialisten voor cybercrime en internationale samenwerking.

Grapperhaus: "We kunnen nu weer investeren en dat is ook noodzakelijk. Georganiseerde ondermijnende misdaad en digitale criminaliteit stellen de politie voor nieuwe uitdagingen. Daarom zetten we maximaal in op versterking en modernisering van het korps, de opsporing en de politie in de wijk voorop. We willen een wendbare politie die nog beter toegerust is op de veiligheidsopgaven van deze tijd. Waakzaam en dienstbaar zowel in de wijk als op het web."

De minister heeft er nadrukkelijk oog voor dat de vervanging van een generatie politiemensen die met pensioen gaan op korte termijn extra druk legt op het dagelijkse politiewerk. Nieuwe agenten moeten nog worden opgeleid. Daarom wordt de politie academie uitgebreid en treft de politie extra maatregelen om aspiranten zo effectief mogelijk over de eenheden te verdelen. "Natuurlijk begrijpen we dat er altijd behoefte is aan nog meer politie, dat sommigen op meer hadden gehoopt. We zijn ervan overtuigd dat al deze stappen de komende jaren leiden tot een verantwoorde versterking van de politie."

Kabinetsreactie Commissie Evaluatie Politiewet

De minister heeft vandaag ook de kabinetsreactie op de evaluatie van de Politiewet aan de kamer gestuurd. Grapperhaus neemt de hoofdlijn van de Commissie-Kuijken over: "Het politiebestel moet worden doorontwikkeld en verbeterd. We gaan geen grote wijzigingen meer doorvoeren." De minister wil wel , samen met de korpschef, OM en burgemeesters, de politie organisatie flexibeler maken. Zo kunnen mensen en middelen sneller worden ingezet waar ze nodig zijn. Die flexibilisering is ook als voorwaarde gesteld in het Regeerakkoord.

VOICE-OVER:De politie heeft als kerntaak onze samenleving veilig te houden en is waakzaam en dienstbaar, 24 uur per dag. De criminaliteit verandert snel. Klassieke criminaliteit zoals woninginbraken neemt af, maar daar komen andere vormen voor terug. Georganiseerde, ondermijnende misdaad en digitale criminaliteit stellen de politie voor nieuwe uitdagingen. De politie verwerkt petabytes aan digitale informatie per dag. En burgers doen een zwaarder beroep op de politie, er zijn meer noodmeldingen. Het vraagt veel van de politie en legt veel druk op de medewerkers. Daarom investeren we in de politie en willen we zorgen voor versterking. Waar we naartoe willen is een moderne en wendbare politie die nog beter kan inspelen op de uitdagingen van deze tijd. Die beter is uitgerust voor de bestrijding van digitale criminaliteit en ondermijnende misdaad. Een bereikbare politie voor iedereen, die is geworteld in de wijk. De politie krijgt er structureel 291 miljoen per jaar bij. Dat geld investeren we in mensen, middelen en hoogwaardige informatietechnologie. We investeren in hoogwaardige ICT en informatiesystemen. In moderne opsporingstechnieken waarmee rechercheurs en data-specialisten grote hoeveelheden informatie sneller kunnen verwerken voor de opsporing. We investeren in mensen. De politie gaat de komende jaren 17.000 nieuwe mensen opleiden. Dit is noodzakelijk om de politiemensen die met pensioen gaan te vervangen. Daar bovenop wordt de formatie structureel uitgebreid met ruim 1100 politiemensen. We treffen ook maatregelen om de organisatie flexibeler en wendbaarder te maken. Zodat mensen en middelen eenvoudiger en sneller kunnen worden ingezet waar ze op dat moment nodig zijn.De komende vijf jaar vergt het inspanningen van de politie, de korpsleiding, politievakorganisaties, burgemeesters, Openbaar ministerie en het ministerie van Justitie en Veiligheid om dit te bereiken. Het vraagt geduld en samenwerking om de politie door te ontwikkelen. Zodat onze agenten maximaal waakzaam en dienstbaar kunnen zijn in de wijk, op het web en in de wereld.