Sponsorwerving Nederlands paviljoen Dubai EXPO 2020 van start

De sponsorwerving voor het Nederlandse paviljoen tijdens de wereldtentoonstelling EXPO 2020 Dubai is officieel gestart. De uitnodiging om sponsorpartner te worden van de Nederlandse deelname is op 21 januari op TenderNed gepubliceerd.

In opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken nodigt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) Nederlandse organisaties, bedrijven , sector- en brancheverenigingen uit om met een origineel sponsorvoorstel te komen. Deze sponsoring biedt Nederlandse organisaties de kans tot grote internationale zichtbaarheid en netwerk.

Tussen 20 oktober 2020 en 10 april 2021 vindt de 35e universele wereldtentoonstelling plaats in Dubai, de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Onder het thema ‘Connecting Minds, Creating the Future’ presenteren een recordaantal van 190 deelnemende landen ideeën, innovaties en technologieën die in het teken staan van de Sustainable Development Goals.

Men schat 25 miljoen bezoeken aan de EXPO, waarvan 70% internationaal is. Dit wereldwijde podium biedt Nederlandse organisaties grote internationale zichtbaarheid, onder zowel zakelijke doelgroepen als dagelijkse bezoekers.

De Nederlandse deelname aan de EXPO 2020 Dubai biedt een kans om te laten zien wat ons land in huis heeft aan innovatieve en duurzame oplossingen op het gebied van water, energie en voedsel en vooral de verbinding daartussen. Door de samenwerking tussen Nederland en de Golf op deze thema’s te verstevigen wordt ook de basis versterkt voor verdere samenwerking op andere thema’s.

Schets van het duurzaamheidsdistrict, hier komt het Nederlandse paviljoen te staan.

Schets van het duurzaamheidsdistrict, hier komt het Nederlandse paviljoen te staan.

Klimaat als paviljoen

Nederland neemt deel met een circulair paviljoen dat eigenlijk meer lijkt op een biotoop en zorgt daarmee voor een unieke belevenis waarmee de zintuigen van zowel de dagjesmensen als de zakelijke bezoekers worden geprikkeld. Het unieke design van het paviljoen laat de bezoeker de verbinding tussen water, energie en voedsel beleven en brengt het krachtig in beeld.

Ook met het exterieur en interieur zet Nederland de toon. Bouwmaterialen worden lokaal geleased waardoor het niet nodig is om deze opnieuw te produceren én uit Europa naar Dubai te verschepen. Ook het interieur bestaat uit gehuurde elementen. Na afloop wordt zowel het interieur als het exterieur teruggegeven of krijgt het nieuwe bestemming in de VAE waardoor de ecologische footprint zo klein mogelijk wordt gemaakt.

Paviljoen is een platform voor het bedrijfsleven

Het paviljoen is een ontmoetingspunt waar bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties samen kunnen komen om te netwerken, kennis te delen en te laten zien wat Nederland te bieden heeft. Het biedt een mondiaal podium. Zo kan men in het paviljoen gebruik maken van onder andere de business lounges, expositie ruimte en boardroom om zakelijke events te organiseren. Het Nederlandse paviljoen en daarbuiten biedt Nederland de mogelijkheid om vraag en aanbod met elkaar te verbinden.

Meerjarige campagne

Onder de noemer ‘ Dutch Dubai: Dutch connection in the Gulf’ is een meerjarige campagne opgezet, toewerkend naar de Dubai EXPO 2020. In de aanloop naar en tijdens deze expo wordt er samen met het bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden een breed scala aan activiteiten georganiseerd. Rode draad is de focus op water, energie en voedsel. Het Nederlandse paviljoen dat voor de Dubai EXPO 2020 moet worden gebouwd, vormt daarbij een hoogtepunt en moet een platform bieden waar naast dagjesbezoekers, juist ook het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid bij elkaar wordt gebracht om na te denken over oplossingen voor de toekomst.

Aanbestedingsdocument

De sponsorpakketten, met daarin de voordelen voor uw als mogelijke partner, zijn terug te vinden op TenderNed. Hierin wordt beschreven wat er gevraagd wordt aan de markt. Het geeft weer wat de doelstellingen zijn en aan welke eisen sponsoring aan moet voldoen. En op welke manier dat wordt beoordeeld in de vorm van zichtbaarheid, netwerkmogelijkheden en andere sponsorvoordelen voor partners van de Nederlandse deelname. Sponsorvoorstellen kunnen tot en met maandag 18 februari 2019 worden ingediend.