Expo 2020 Dubai

Nederland neemt deel aan Expo 2020 Dubai. Deze wereldtentoonstelling wordt gehouden van 1 oktober 2021 tot 31 maart 2022. Het is de eerste in de Golfregio. Meer dan 190 landen en organisaties presenteren zich daar. 

Bekijk de trailer van het Nederlandse paviljoen

Bekijk de video (Engelstalig) over het Nederlandse paviljoen op de Dubai Expo 2020; een biotoop.

Waarom doet Nederland mee aan Expo 2020 Dubai?

Een wereldtentoonstelling en Expo 2020 Dubai in het bijzonder, geldt als een internationaal podium voor landen om zich te presenteren aan de wereld. Hier kunnen zij laten zien wat zij te bieden hebben op gebied van innovatie en duurzaamheid. En welke oplossingen zij hebben die kunnen bijdragen aan het oplossen van mondiale problemen. 

Het is de eerste Expo die plaatsvindt in de Golf regio. De Golfregio is een grootverbruiker van water en energie. Dat moet anders, vinden de landen. De grondstoffen waar zij rijk mee zijn geworden raken langzaamaan ook op. De manier waarop de Golfregio met water, voedsel en energie omgaat willen de Golflanden dus echt veranderen. Nederlandse bedrijven, wetenschappers en opleidingen hebben juist deze kennis en ervaring, in combinatie met de oplossingsgerichte benadering.

De Golfregio is een belangrijk gebied voor Nederland. In 2018 exporteerde Nederland voor €14 miljard aan goederen en diensten naar de Golfregio. Nederland importeerde voor circa €7,7 miljard. Bedrijven in de regio tonen een groeiende interesse om verder mogelijkheden te verkennen met bedrijven in Nederland.  De economische banden tussen Nederland, de Verenigde Arabische Emiraten en de rest van de Golf regio zijn sterk. Vooral met betrekking tot handel en wetenschappelijke uitwisseling.

Expo 2020 Dubai biedt kansen om deze langdurige banden te verdiepen en deze positieve verandering te stimuleren. Er is veel interesse in het delen van kennis en onze manier van samenwerken. Maar ook voor de Nederlandse innovaties op het gebied van water, energie en voedsel. Er liggen dus veel kansen voor Nederland in de Golfregio.

Voor meer foto’s kijk op Nederlands paviljoen Wereldtentoonstelling Dubai | Flickr

Het Nederlandse paviljoen tijdens Expo 2020 Dubai biedt de mogelijkheid om 6 maanden lang te laten zien wat ons land te bieden heeft aan slimme oplossingen op het gebied van water, voedsel en energie. Het paviljoen zelf (de Biotoop), de programmering en de betrokken partners, bedrijven, innovators en kunstenaars zijn toonbeeld van de Nederlandse deelname: Uniting Water Energy Food. 

Omdat dit de eerste wereldtentoonstelling in de Golf is, richten we ons via onze deelname aan de Expo ook vooral op die regio. De Golfregio is een belangrijke markt voor ons bedrijfsleven. Zo bedraagt de in-en uitvoer van goederen vanuit en naar de Golf jaarlijks ongeveer €13 miljard. 

De regio kent veel maatschappelijke uitdagingen op terreinen waar Nederlandse bedrijven veel expertise op heeft. Denk aan watertekorten, de overgang naar duurzame energie, afhankelijkheid van voedselimport, duurzame bouw en stedelijke inrichting.

Nieuws en documenten