Expo 2020 Dubai

De Dubai Expo 2020 werd gehouden van 1 oktober 2021 tot 31 maart 2022. Dit was de eerste wereldtentoonstelling  in de Golfregio. Meer dan 190 landen en organisaties presenteerden zich daar, waaronder Nederland. 

Bekijk de video van de Nederlandse deelname

Bekijk een terugblik over de Nederlandse deelname aan Dubai Expo 2020 (Engelstalig) op YouTube.

Waarom deed Nederland mee aan Expo 2020 Dubai?

Een wereldtentoonstelling en Expo 2020 Dubai in het bijzonder is een internationaal podium voor landen om zich te presenteren aan de wereld. Hier kunnen landen laten zien wat zij te bieden hebben op gebied van innovatie en duurzaamheid. En welke oplossingen zij hebben voor mondiale problemen. 

Het was de eerste Expo in de Golfregio. De Golfregio is een grootverbruiker van water en energie.  De Golfregio wil de manier waarop zij met water, voedsel en energie omgaan veranderen. En Nederlandse bedrijven, wetenschappers en opleidingen hebben juist  veel kennis en ervaring op dit gebied.

De Golf is een belangrijke regio voor Nederland. In 2018 exporteerde Nederland voor € 14 miljard aan goederen en diensten naar de  regio. De import van Nederland uit de Golfregio bedroeg circa € 7,7 miljard. Bedrijven in de regio tonen een groeiende interesse om verdere mogelijkheden te verkennen met bedrijven in Nederland. De economische banden tussen Nederland, de Verenigde Arabische Emiraten en de rest van de Golfregio zijn sterk. Vooral met betrekking tot handel en wetenschappelijke uitwisseling.

Expo 2020 Dubai bood kansen om deze langdurige banden te verdiepen en positieve verandering te stimuleren. Er is veel interesse in het delen van kennis, onze manier van samenwerken en voor Nederlandse innovaties op het gebied van water, energie en voedsel. Er liggen dus veel kansen voor Nederland in de Golfregio.

Bij de Expo richtte Nederland  zich nadrukkelijk op de zakelijke bezoeker, veel meer dan bij eerdere deelnames. Zo kwamen er tientallen handelsmissies uit Nederland naar Expo, waaronder twee in bijzijn van één of meer ministers. Expo 2020 Dubai  is onderdeel van een meerjarige strategie om de banden tussen Nederland en de Golfstaten te versterken.

Voor meer foto’s kijk op Nederlands paviljoen Wereldtentoonstelling Dubai | Flickr

Gedurende 6 maanden bood het Nederlandse paviljoen plaats aan ruim 125 evenementen voor bedrijven en kennisinstellingen uit Nederland en de Golfregio. Ook kwamen er tientallen handelsmissies uit Nederland op bezoek.

De Nederlandse ondernemers vertegenwoordigden verschillende sectoren als water, duurzame energie, tuinbouw en stadsontwikkeling. Omdat dit de eerste wereldtentoonstelling in de Golf was, richtten we ons via onze deelname aan de Expo ook vooral op die regio. De Golfregio is een belangrijke markt voor ons bedrijfsleven. Zo bedraagt de in- en uitvoer van goederen vanuit en naar de Golf jaarlijks ongeveer €13 miljard.

De regio kent veel maatschappelijke uitdagingen op terreinen waar Nederlandse bedrijven veel expertise op heeft. Denk aan watertekorten, de overgang naar duurzame energie, afhankelijkheid van voedselimport, duurzame bouw en stedelijke inrichting.

Nieuws en documenten