Nederlandse deelname aan Expo 2020 kiest voor de verbinding tussen water, energie en voedsel

Elk deelnemend land stelt voor het eigen paviljoen een inhoudelijk werkthema vast dat binnen het overkoepelende thema van de Expo past. In goed overleg met bedrijven en kennisinstellingen is voor de Nederlandse deelname gekozen voor de water, energie en voedsel nexus (nexus is Latijn voor ‘verbinding). Dit is vertaald naar ‘Uniting water energy food’.

Water, voedsel en energie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en alle drie cruciaal in de wijdere Golfregio. De Golflanden zijn de grootste verbruikers van water en energie per inwoner in de wereld. Ze importeren nu nog het merendeel van hun voedsel. Dat moet, vinden ze zelf ook, radicaal anders.

Water, energie, voedsel

Water is de belangrijkste input voor land- en tuinbouw en vleesproductie, maar vooral ook voor het bestaan in het algemeen. Energie is nodig om water omhoog te pompen, te zuiveren of te destilleren en te verspreiden. Voedsel wil men ook in de Golfregio bij voorkeur zoveel mogelijk zelf produceren.

Onderscheiden

Om de ambities van Golflanden effectief te realiseren is verbinding nodig tussen deze sectoren. De landen weten dat, maar beschikken niet over de benodigde expertise. Nederland juist wel, daarom is voor dit thema gekozen. Zo kan Nederland zich goed onderscheiden ten opzichte van andere landen. Ook is het goed toonbaar te maken, zowel in de programmering als in een paviljoen.