Verdienvermogen boer essentieel voor omslag naar kringlooplandbouw

De weg naar kringlooplandbouw zal alleen slagen als de boer de nodige investeringen kan opbrengen en terugverdienen, zij economisch gezond kunnen werken en een goed inkomen verdienen. Wat daarvoor nodig is, van wie, welke randvoorwaarden daarvoor gecreëerd of veranderd moeten worden, wordt onderzocht door de Taskforce Verdienvermogen die is ingesteld door minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Deze Taskforce werkt onder leiding van Hester Maij, oud-gedeputeerde van de provincie Overijssel.

Veranderende omgeving

Uit onze landbouwgeschiedenis blijkt dat het boeren steeds is gelukt zich aan te passen aan een veranderende omgeving. En niet zonder succes. Onze sector staat er wereldwijd goed op; onze deskundigheid wordt vaak gevraagd en onze vindingen worden in veel landen toegepast. Een prestatie waar we als land trots op zijn en waarin de boer een sleutelpositie in vervult.

Grondstoffen teruggeven

De omgeving is opnieuw aan het veranderen. De bodem raakt uitgeput, de biodiversiteit neemt af. Nederlandse boeren zullen zich de komende tien jaar opnieuw aanpassen en daarmee kiezen voor een andere werkwijze. Die zal er uiteindelijk toe leiden dat de grondstoffen die aan de natuur en de bodem wordt onttrokken, ook weer daaraan worden teruggeven. Er wordt gewerkt aan het beëindigen van de uitstoot van schadelijke stoffen en mest wordt hergebruikt.

De weg naar kringlooplandbouw zal alleen slagen als de boer de nodige investeringen kan opbrengen en terugverdienen. Economisch gezond kunnen werken, een goed inkomen verdienen en waardering krijgen voor hun werk zijn daarbij essentieel.

Het advies wordt in het najaar verwacht.

Leden Taskforce naast voorzitter Hester Maij:

  • Barbara Baarsma (directievoorzitter Rabobank Amsterdam)
  • Carla Koen (hoogleraar Technologie Strategie & Entrepreneurship)
  • Henk Volberda (hoogleraar Strategic Management & Innovation)
  • Gert van Dijk (professor Cooperative Business Administration and Management)
  • Ruud Tijssens (AgriFirm Director Corporate Affairs, R&D en CSR)
  • Sander Thus (varkenshouder en akkerbouwer, voormalig bestuurslid bedrijfsovername en tevens vice-voorzitter NAJK)
  • Marijn Vermeulen (projectteam Nieuwe Boerenfamilie)
  • Hans van Trijp (hoogleraar Marktkunde en Consumentengedrag)

Alle leden nemen op persoonlijke titel plaats in de Taskforce.