Ketenmariniers aan de slag

Er gaan drie Ketenmariniers voor de migratieketen aan de slag om problematiek rond overlastgevende asielzoekers aan te pakken. Jur Verbeek is als landelijke ketenmarinier aangesteld en heeft de opdracht gekregen aan te sturen op een gezamenlijke aanpak van overlastgevende asielzoekers.

Verbeek is momenteel werkzaam voor het programma High Impact Crimes van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarvoor was hij jarenlang stadsmarinier in Rotterdam. Jur Verbeek over zijn aanstelling: 

‘Met de bewezen Rotterdamse Stadsmariniers methode kunnen we stappen zetten in de aanpak van overlastgevers. Ik kijk er naar uit om samen met politie, gemeente en andere partners aan doeltreffende oplossingen te werken.’
 

De problematiek in Noord-Nederland, en met name rond het centrum in Ter Apel, is het eerste dossier dat de landelijke ketenmarinier oppakt. Dit doet hij samen met twee lokale ketenmariniers die Noord-Nederland goed kennen en beschikken over een stevig netwerk in dit gebied. De lokale ketenmariniers zijn Cor De Lange en Henk Wolthof. Zij werken beiden al jarenlang in de regio Noord; De Lange als commissaris van politie en sectorhoofd bij de Afdeling Vreemdelingen, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) en Wolthof bij het COA als unitmanager Noord waar onder andere het AZC Ter Apel in Westerwolde onder valt. Vanwege hun gezamenlijke kennis en ervaring kunnen zij een belangrijke bijdrage leveren aan het aanpakken van de overlast.
 
De ketenmarinier kan lokale problemen oplossen en fungeert als schakel tussen alle betrokken partijen, lokaal en landelijk; een praktische regisseur met doorzettingsmacht. Een van de eerste taken waar de landelijke ketenmarinier mee aan de slag gaat, is het komen tot een zogenaamde “top-X” aanpak, waarbij overlastgevers op individueel niveau worden beoordeeld en alle mogelijke interventies worden toegepast. Naast landelijke maatregelen worden er ook op lokaal niveau aanvullende veiligheidsmaatregelen genomen, die aansluiten op de specifieke situatie, zoals die rondom het aanmeldcentrum in Ter Apel. De regionale ketenmariniers starten in de regio Noord en bij een succesvolle aanpak kan de werkwijze ook worden toegepast op andere plaatsen met gelijksoortige overlast.

Staatssecretaris Mark Harbers over de aanstelling: 


  ‘De ketenmariniers werken met commitment van de betrokken organisaties, lokaal en landelijk op de gezamenlijke aanpak van overlastgevende asielzoekers. De mariniers krijgen de ruimte om op onorthodoxe wijze tot oplossingen te komen. Ik heb de marinier daarom gevraagd geen ‘nee’ te accepteren zonder goed alternatief.’