Minister Blok roept Veiligheidsraad op ISIS-strijders te berechten

In de VN-Veiligheidsraad in New York stelt minister Blok van Buitenlandse Zaken vandaag dat ‘het tijd is voor gerechtigheid, nu ISIS op de knieën is gedwongen’. Nederland heeft afgelopen tijd met veel partners gesproken om  berechting van ISIS-strijders mogelijk te maken. Vandaag roept minister Blok de 15 leden van de Veiligheidsraad op tot actie: ‘We moeten de handen ineenslaan’.

Minister Blok pleit voor berechting van ISIS-strijders en voor erkenning door de Veiligheidsraad dat ISIS genocide heeft gepleegd op jezidi’s. ‘Berechting moet bij voorkeur in de regio, en als haalbaar via een internationaal tribunaal. Ik blijf hierop hameren. Niet alleen in de Veiligheidsraad, maar ook in mijn gesprek met de secretaris-generaal van de VN vandaag, en in gesprek met collega’s uit verschillende landen, heb ik deze essentiële vervolgstap benadrukt.’ Nederland moet constateren dat alle gesprekspartners tegen dezelfde moeilijkheden aanlopen. De doodstraf in Irak bemoeilijkt berechting in de regio en de geëigende weg van berechting via de VN-Veiligheidsraad lijkt onhaalbaar door de veto’s van de permanente VNVR-leden.

Stappen

Minister Blok: ‘Daarom heb ik 1) de Veiligheidsraad hier in New York opgeroepen tot actie over te gaan, 2) VN-organisaties en experts vandaag bij elkaar geroepen om over de obstakels te spreken - en belangrijker: hoe ze weg te nemen, en 3) de Extern Volkenrechtelijk Adviseur ingeschakeld om te adviseren hoe we de ISIS-strijders legitiem en effectief kunnen berechten’. Begin juli wordt het advies verwacht, dat Nederland zal gebruiken om een volgende stap te zetten.

Algemene Vergadering

Nederland wil bij de opening van de Algemene Vergadering dit najaar die stap zetten: ‘Ik nodig de Veiligheidsraad en andere landen en organisaties uit om in september met Nederland deze weg naar gerechtigheid te vervolgen’, aldus minister Blok, die in september een ministeriele bijeenkomst over ISIS-berechting gaat organiseren. ‘Dat zijn we verplicht aan al die slachtoffers van de gruwelijke misdaden van ISIS.’

Gerechtigheid

Nederland heeft zich ingezet voor het verzamelen van bewijs om in een rechtszaak te gebruiken via de VN-bewijzenbank Syrië en het VN-onderzoeksteam in Irak, opgericht onder aansporing en met steun van Nederland. Blok: ‘Gerechtigheid is een lange weg die veel stappen kent: onderzoek, vervolging, berechting. Zonder die laatste stap is het niet compleet. Zonder berechting geen gerechtigheid.’