Kabinet werkt verder aan positie slachtoffers

Straks moeten verdachten van ernstige zeden- en geweldsmisdrijven die in voorlopige hechtenis zitten, verplicht aanwezig zijn op de terechtzitting en bij de uitspraak. Op die manier kan een verdachte de rechter en het slachtoffer  niet langer ontlopen. Dit staat in een wetsvoorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming waarmee de ministerraad heeft ingestemd.  

“Het is van groot belang dat slachtoffers niet alleen kunnen spreken, maar dat ze ook gehoord worden, dat regelen we met dit wetsvoorstel”, aldus Dekker.

Voortaan mag ook de stieffamilie van een overleden slachtoffer gebruik maken van het spreekrecht. Nu is dat nog niet in de wet geregeld. Overigens gaat het niet alleen om de stiefouders, maar ook om de stiefbroers en -zussen.

Het kabinet introduceert ook een beperkt spreekrecht tijdens de tbs-verlengingszitting. Het slachtoffer kan zich uitlaten over de bijzondere voorwaarden die aan de voorwaardelijke beëindiging van tbs met dwangverpleging kunnen worden verbonden. Die kunnen direct van invloed zijn op het slachtoffer. Zo kan een gebieds- of contactverbod van groot belang zijn om ongewenste confrontaties tussen het slachtoffer en de tbs’er te voorkomen bij terugkeer in de maatschappij. 

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.