Aanbesteding exploitatie Nederlands paviljoen EXPO 2020 Dubai van start

De aanbesteding voor de exploitatie van het Nederlands paviljoen van EXPO 2020 Dubai is van start gegaan. Deze aanbesteding voor de exploitatie biedt uiteenlopende bedrijven die actief zijn in de hospitality-en facility branche de kans zich op het internationale toneel te presenteren. Naar verwachting zullen elke dag 15.000 zakelijke bezoekers en dagjesmensen het Nederlandse paviljoen bezoeken. De uitnodiging tot inschrijving op de aanbesteding voor het facilitair management en de ‘hospitality’ van het Nederlandse paviljoen is op TenderNed gepubliceerd.

In opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken nodigt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bedrijven of consortia uit om met een origineel exploitatievoorstel te komen. Dat moet passen bij de uitstraling van het Nederlandse paviljoen, met als thema ‘Uniting water, energy and food’.

Hospitality

De Nederlandse deelname gaat over ‘verbinding’ in de breedste zin van het woord. De geboden dienstverlening, de keuze voor Nederlandse en Arabische ingrediënten, de taalvaardigheid van de gastheren- en vrouwen zijn slechts enkele voorbeelden waar deze verbinding ook als een rode draad terug moet komen. Niet alleen het ontwerp van het paviljoen, maar zeker ook de manier waarop de bezoekers worden ontvangen door de paviljoenmedewerkers bieden de kans om de duurzame innovatiekracht, kennis en ervaring van Nederland voor het voetlicht te brengen.

Daarnaast wil Nederland ook de dagelijkse bezoekers even onderdompelen in de kenmerkende Nederlandse gezelligheid, openheid en exclusiviteit. De wensen en eisen voor het verzorgen van het facilitaire management en de hospitality (inclusief catering) binnen de duurzame thema’s van de Nederlandse deelname staan beschreven in de gepubliceerde aanbestedingsstukken.

Wereldtentoonstelling

Van 20 oktober 2020 tot en met 10 april 2021 vindt de 35e universele wereldtentoonstelling plaats in Dubai, in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Onder het thema ‘Connecting Minds, Creating the Future’ presenteert een recordaantal van 190 deelnemende landen ideeën, innovaties en technologieën. Die staan in het teken van de Sustainable Development Goals. Men schat dat de EXPO zo’n 25 miljoen bezoekers zal trekken, waarvan 70% internationaal.

Dit biedt Nederland een uitgelezen kans om te laten zien wat ons land in huis heeft aan innovatieve en duurzame oplossingen op het gebied van water, energie en voedsel en vooral de verbinding daartussen. Versterking van de samenwerking tussen Nederland en de Golfregio bij deze thema’s legt een stevige basis voor verdere samenwerking in de toekomst.

Paviljoen als biotoop

Nederland zet de toon met een circulair paviljoen dat eigenlijk een biotoop op zich is. Het zorgt daarmee voor een unieke belevenis waarmee de zintuigen van zowel dagjesmensen als zakelijke bezoekers worden geprikkeld. Het unieke design van het paviljoen laat de bezoeker de verbinding tussen water, energie en voedsel beleven en brengt het krachtig in beeld.

Ook met het exterieur en interieur zet Nederland de toon. Bouwmaterialen worden lokaal geleased en na afloop worden het interieur en exterieur teruggegeven of krijgen een nieuwe bestemming in de VAE. Hierdoor blijft de ecologische footprint zo klein mogelijk.

Platform voor het bedrijfsleven

Het paviljoen fungeert als ontmoetingspunt waar bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties samen kunnen komen om te netwerken, kennis te delen en te laten zien wat Nederland te bieden heeft. Het paviljoen vormt een mondiaal podium waar gebruik kan worden gemaakt van onder andere de businesslounges, expositieruimte en boardroom om zakelijke events te organiseren.

Meerjarige campagne

De Golfregio is om meerdere redenen interessant voor ons land. De landen in dit gebied zijn grootverbruikers van water en energie en ze importeren 85% van het voedsel. De Golfregio zelf is ook vanuit een oprechte ambitie bezig met welke wereld ze voor hun toekomstige generaties achterlaten. Meer zelfvoorzienend worden is hierbij van groot belang. Daarvoor is kennis en ervaring nodig en Nederlandse bedrijven, wetenschappers en kennisinstellingen hebben deze bij uitstek in huis.

Onder de noemer ‘Dutch Dubai: Uniting water, energy and food’ is een meerjarige campagne opgezet rondom de Dubai EXPO 2020. In de aanloop naar en tijdens deze expo wordt er samen met Nederlandse organisaties een breed scala aan activiteiten georganiseerd. Rode draad is de focus op water, energie en voedsel. Het Nederlandse paviljoen vormt daarbij een hoogtepunt. Het moet een platform bieden waar naast dagjesmensen met name het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid bij elkaar wordt gebracht om na te denken over oplossingen voor de toekomst.

Aanbestedingsdocument

De aanbestedingsdocumenten zijn terug te vinden op TenderNed. Hierin staat wat de doelstellingen zijn, aan welke eisen de exploitatie moet voldoen en op welke manier dat wordt beoordeeld. Deelnemers aan de aanbesteding kunnen zowel individueel als in combinatie met consortiumpartners inschrijven op het perceel voor facilitair management en/of het perceel betreffende hospitality. De inschrijvingen kunnen tot en met maandag 2 september 2019 worden ingediend.