Bestuurders Cornelius Haga Lyceum moeten weg

Leerlingen van het Cornelius Haga Lyceum kunnen volgend jaar gewoon naar school als de schoolbestuurders vervangen worden. Nieuwe bestuurders moeten de onderwijskwaliteit, het bestuurlijk handelen en de financiën op orde brengen. Dat is de opdracht die minister Slob (basis- en voortgezet onderwijs) geeft aan het bestuur van de school. Het interim bestuur moet in de eerste weken van het nieuwe schooljaar bekend zijn.

Om het onderwijs op deze school te verbeteren, heeft de inspectie herstelopdrachten gegeven. De inspectie heeft er geen vertrouwen in dat de huidige bestuurders van de school de geconstateerde tekortkomingen kan wegwerken. De inspectie heeft ernstige gebreken vastgesteld bij haar onderzoek. Zo constateren ze dat er sprake is van wanbeheer. Daarmee is het handelen van de bestuurders schadelijk voor de school en de leerlingen. Daarom geeft minister Slob de opdracht dat er in de eerste weken van het nieuwe schooljaar een interim bestuur bekend moet zijn.

Minister Slob: “Alle leerlingen verdienen goed onderwijs. Ongeacht op wat voor school je zit. Op het Cornelius Haga Lyceum is er sprake van wanbeheer. Daarnaast doen de bestuurders te weinig aan burgerschap in de school. Daarom moet er een nieuw bestuur komen.”

Conclusies Inspectie

De inspectie heeft ernstige gebreken vastgesteld. Er is sprake van financieel wanbeheer en het burgerschapsonderwijs is onvoldoende. Verder concludeert de inspectie dat het beleid en handelen van de bestuurders schadelijk zijn voor de leerlingen, omdat de bestuurders geen afstand neemt van personen met een omstreden reputatie.

Daarnaast is er sprake van onrechtmatig financieel handelen van de directeur-bestuurder. Zo is er sprake van zelfverrijking en belangenverstrengeling. Geld dat bedoeld is voor onderwijs, wordt niet aan onderwijs uitgegeven. Ook is de samenwerking met externe partijen onvoldoende. Zo schaadt de directeur-bestuurder de relatie tussen school en overheid en externe partners. Die samenwerking is wel nodig, bijvoorbeeld voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Maar ook om leerlingen goed te begeleiden naar vervolgopleiding.

Aanleiding vervolgonderzoek

De inspectie onderzoekt iedere nieuwe school van een nieuw schoolbestuur. Dat gebeurt altijd binnen twee jaar. Tijdens dit onderzoek kwam er informatie van de AIVD. Bijvoorbeeld dat richtinggevende personen binnen de school zich omringen met salafistische aanjagers. De inspectie is vervolgens gaan onderzoeken wat dat voor het onderwijs betekent. Dat heeft geresulteerd in het rapport dat de Inspectie vandaag publiceert.

Meer informatie

Lees alle informatie over het besluit van minister Slob over het Haga Lyceum.