Verhoging vergoeding minderjarigenpiket

Minister Dekker (Rechtsbescherming) heeft vandaag besloten de vergoeding voor het minderjarigenpiket te verhogen. Advocaten die een minderjarige bijstaan tijdens verhoor in de piketfase krijgen vanaf 3 september 2019 een extra vergoeding voor vervolgverhoren. Deze vergoeding bedraagt 1,5-punt per vervolgverhoor, wat ongeveer € 200,- inclusief btw is. Om ook van 1 juni tot en met 2 september 2019 compensatie te bieden zullen alle jeugdstrafrechtadvocaten die in die periode minderjarigen hebben bijgestaan in lichte en middelzware zaken met terugwerkende kracht voor elke zaak een extra vergoeding krijgen. Hun vergoeding wordt verhoogd tot 2,25-punt, ongeveer € 300,- inclusief btw.

Op 1 juni 2019 is een wet in werking getreden die – in navolging van Europese regelgeving – verplicht stelt dat een advocaat aanwezig is bij ieder verhoor van een minderjarige. Dit heeft er in de praktijk toe geleid dat advocaten vaker aanwezig moeten zijn bij vervolgverhoren. In veel zaken moeten advocaten dus meer werk doen voor dezelfde vergoeding. Met die toename van werkzaamheden was abusievelijk geen rekening gehouden in de nieuwe wet en deze omissie wordt nu hersteld.

Dekker:

“Ik snap dat advocaten hier tegenaan liepen. Zij moeten voor nieuwe verplichtingen een redelijke vergoeding krijgen, en het is goed dat de advocatuur hierover aan de bel getrokken heeft. Ik ben blij dat we er samen met de Orde van Advocaten uit zijn gekomen en een oplossing hebben gevonden.”