Veiligheidsinzet Irak tot en met 2021

Nederland heeft de brede veiligheidsinzet in Irak tot en met eind 2021 verlengd.  Over de nadere invulling van die inzet is de Tweede Kamer in een brief geïnformeerd. De verlenging zelf werd al in juni dit jaar aangekondigd.

De verlenging houdt onder meer in dat zo’n 60 Nederlandse militairen ook de komende twee jaar trainingen aan Koerdische en Iraakse militairen geven in de Koerdistan Autonome Regio (Noord-Irak) en Bagdad. Nederland is daar actief om te helpen de Iraakse veiligheidssector te versterken. Dat moet helpen voorkomen dat organisaties als ISIS weer de kop op steken in het land.

Naast de trainingen door de krijgsmacht blijft Nederland actief in de NAVO-missie in Irak (NMI) met een bijdrage tot ongeveer 20 militaire en civiele experts.  NMI adviseert het Iraakse ministerie van Defensie en militaire opleidingsinstituten. Ook blijft Nederland bijdragen aan de EU Advisory Mission, die het Iraakse ministerie van Binnenlandse Zaken ondersteunt. Ten slotte gaan Nederlandse militaire en civiele experts het Ministry of Peshmerga Affairs in Erbil van advies voorzien, om ook in de Koerdische regio een bijdrage aan de veiligheid te blijven leveren.

In juni schreef het Kabinet al dat het mandaat voor de Nederlandse bijdrage werd verlengd tot en met 31 december 2021. De Nederlandse inzet in Irak blijft erop gericht, in het kader van de internationale rechtsorde, een bijdrage te leveren aan het beschermen van de burgerbevolking en aan het voorkomen van verder oplopende spanningen.