Internetconsultatie minimumtarief en zelfstandigenverklaring online

Alle zzp’ers gaan vanaf 2021 minimaal 16 euro per uur verdienen. De zzp’ers die meer dan 75 euro per uur verdienen, krijgen daarnaast de mogelijkheid om onder voorwaarden een zelfstandigenverklaring te gebruiken. Hiermee kunnen ze vooraf afspreken dat ze als zelfstandige het werk uitvoeren.

Let op: Inmiddels heeft het kabinet de plannen voor een minimumtarief en de zelfstandigenverklaring ingetrokken. Dit staat in de voortgangsbrief 'werken als zelfstandige' (15 juni 2020).

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, staatssecretaris Snel van Financiën en staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat brengen deze twee voorstellen vandaag in internetconsultatie. De maatregelen zijn onderdeel van de nieuwe wetgeving rond zzp en het pakket waarmee het kabinet de werking van de arbeidsmarkt wil verbeteren.

De arbeidsmarkt is veranderd. Een van de grote veranderingen is de groei van het aantal zzp‘ers.Deze diverse groep ondernemers vormt inmiddels een substantieel aandeel van de werkenden en levert een belangrijke bijdrage aan de concurrentiekracht van Nederland.

Maar het kabinet maakt zich ook zorgen over een aantal ontwikkelingen. Zo is er onzekerheid onder zzp‘ers en hun opdrachtgevers over de wet- en regelgeving. Daarnaast groeit de groep werkende armen onder de zzp‘ers. 8,6 procent van de zzp-huishoudens zat in 2017 onder het bestaansminimum tegen 1,6 procent van de werknemers. Ook is er soms sprake van onbedoelde concurrentie op de arbeidsmarkt: op de werkvloer tussen werknemers en zzp‘ers, tussen kleine bedrijven en zzp‘ers en tussen zzp‘ers onderling. En is het overgrote deel van de zzp‘ers niet verzekerd voor arbeidsongeschiktheid.

Het kabinet heeft daarom in het regeerakkoord, in het pensioenakkoord en met Prinsjesdag afspraken gemaakt over het werken als zelfstandige. Deze afspraken hebben samen tot doel om de wet- en regelgeving te verduidelijken en zzp’ers en opdrachtgevers helderheid te bieden, om meer bescherming te bieden aan de werkenden aan de onderkant van de arbeidsmarkt en om de verschillen tussen werknemers en zzp‘ers te verkleinen. Want een deel van de zorgelijke ontwikkelingen is terug te voeren op het verschil in behandeling tussen zzp‘ers en werknemers zoals in verzekeringen en belastingen. Ook wil het kabinet dat er beleid komt dat recht doet aan de grote onderlinge verschillen tussen zzp‘ers.

De twee maatregelen die vandaag in internetconsultatie gaan, zijn hierin een belangrijke stap. Het minimumtarief van 16 euro per uur moet voorkomen dat mensen voor een tarief werken waar ze niet van kunnen leven of waarmee ze onvoldoende verdienen om zich te verzekeren of om te sparen voor slechtere tijden. Zowel de zzp‘ers met zakelijke klanten als met particuliere klanten moeten straks minimaal dit bedrag per uur gaan verdienen. Het minimumtarief gaat gelden voor alle uren die een zzp’er aan een opdracht besteedt. Er is rekening mee gehouden dat zzp’ers gemiddeld een derde van hun tijd moeten besteden aan overige werkzaamheden, zoals administratie. Het tarief is exclusief directe kosten die een zzp’er voor een klus maakt: kosten voor materiaal komen dus bovenop de 16 euro per uur.

Zzp’ers met een tarief boven de 75 euro per uur wil het kabinet meer ruimte geven om te ondernemen. Zij kunnen straks kiezen voor een zelfstandigenverklaring. Hiermee kunnen ze vooraf met hun opdrachtgever afspreken dat ze als zelfstandige werken. Om de zelfstandigenverklaring te kunnen gebruiken, is een inschrijving bij de Kamer van Koophandel nodig. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, lopen opdrachtgevers maximaal een jaar geen risico op naheffingen zoals de loonheffing. En krijgen zowel opdrachtgevers als zelfstandigen zoveel mogelijk zekerheid over arbeidsrechtelijke gevolgen, pensioen en cao-bepalingen.

De internetconsultatie houdt in dat een wetsvoorstel zes weken open staat voor reacties van burgers en maatschappelijke organisaties. Dit is een gebruikelijke stap bij het maken van een wet. Maar de wetgeving rond zzp is ook zeer complex en de bewindspersonen hechten aan de input van betrokkenen. Na de internetconsultatie wordt het wetsvoorstel gereed gemaakt voor advies van de Raad van State en vervolgens voor de indiening aan de Tweede Kamer. De aankondiging van deze wetgeving stond in de 'Derde voortgangsbrief werken als zelfstandige' die in juni dit jaar aan de Tweede Kamer is verzonden.

Bekijk de internetconsultatie Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring.