Nederlandse investeringen in ruimtevaartprogramma’s bekend

Nederlandse ondernemers en onderzoekers kunnen de komende drie jaar weer volop werken aan ruimtevaarttechnologie en de alledaagse toepassingen daarvan. Het kabinet investeert voor 283,5 miljoen euro in programma’s van de European Space Agency (ESA) die bijdragen aan de Nederlandse samenleving, economie en wetenschap. De 22 lidstaten van de ESA hebben vandaag afgesproken in totaal 12,5 miljard euro te investeren in bijvoorbeeld aardobservatie, satellietcommunicatie, toegang tot de ruimte en diverse missies.

Dat is de uitkomst van SPACE19+, de Ministeriële Raad van de ESA, waaraan staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) namens het kabinet vandaag in Sevilla deelnam. In Nederland zijn veel onderzoekers, innovatieve startups en mkb-bedrijven actief die producten en diensten aan de ruimtevaartsector leveren zoals meetinstrumenten, minisatellieten en zonnepanelen. Ook is ESTEC, het technologische hoofdkwartier van de Europese ruimtevaartorganisatie waar 2.800 mensen werken, gevestigd in Noordwijk.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK):

Ruimtevaart spreekt natuurlijk tot de verbeelding, maar is vooral van belang voor alledaagse technologieën en infrastructuur. Denk aan telecommunicatie, navigatie, precisielandbouw en weersverwachtingen. Een ander voorbeeld is het overal ter wereld monitoren van broeikasgassen. Dat doen we met Tropomi, een Nederlands ruimte-instrument waarmee we onlangs een methaanlek in Azië gelijk aan de uitstoot van één miljoen auto’s ontdekten en dichten. Deze activiteiten zijn dus zinvol en zorgen hier ook voor banen en inkomsten. Daarom investeert het kabinet in ruimtevaart.

Bijdrage Rijksoverheid aan ruimtevaart

Het kabinet kondigde afgelopen zomer in een Kamerbrief aan voor 275 miljoen te willen inschrijven in Europese programma’s. Het uiteindelijke bedrag is 8 miljoen euro meer geworden vanwege de aangenomen Kamermotie Amhaouch c.s. en nog beschikbare middelen vanuit nationale programma’s. Het extra geld gaat naar aardobservatie (€3 miljoen), het International Space Station (€3 mln) en satellietcommunicatie (€2 mln). Nederland schrijft in totaal voor ongeveer dertig procent meer in dan drie jaar geleden.

Naast investeringen van het ministerie van EZK en OCW in de ESA-programma’s, investeert de Rijksoverheid ook andere manieren in ruimtevaart. Het gaat bijvoorbeeld om het kosteloos beschikbaar maken van satellietdata, de bijdrage aan de EUMETSAT-weersatelliet (I&W), en uitgaven van Defensie om via ruimtevaart bij te dragen aan veiligheid.

De totale investeringen van de Rijksoverheid (internationaal en nationaal) in ruimtevaart bedragen 387,3 miljoen euro in de periode 2020 tot 2023.