Advies voor duurzame kottervisserij op de Noordzee naar Kamer

Nederlandse kottervissers op de Noordzee hebben steeds minder visruimte door de bouw van windparken op zee en de aanwijzing van natuurgebieden. Daarnaast is er nog altijd onzekerheid over de gevolgen voor de visserij van de Brexit. Eerder dit jaar zorgde een Europees verbod op pulsvisserij ervoor dat veel vissers weer gebruik moeten maken van de traditionele boomkor. Vanaf medio 2021 mag niemand meer met de innovatieve pulstechniek vissen. Een nieuw toekomstperspectief voor kottervissers is dus hard nodig. 

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een onafhankelijk adviseur gevraagd om samen met een advies te komen voor een duurzame kottervisserij op de Noordzee. Dat advies is opgesteld na brede consultatie van vertegenwoordigers binnen en buiten de sector. Dit advies is vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt het advies uit in concrete maatregelen om het gewenste toekomstperspectief te realiseren.  

Er is een Noordzeeakkoord in de maak om afspraken te maken over de samenhang tussen energie, natuur en visserij op de Noordzee. De Kottervisie gaat specifiek in op de toekomst van de visserijsector. Vanwege de nauwe relatie met het Noordzeeakkoord komt minister Schouten met haar maatregelen na presentatie van het Noordzeeakkoord.