Deskundigenverklaring voor transgenders vervalt

De deskundigenverklaring die transgender personen nodig hebben om de vermelding van het geslacht op hun geboorteakte te laten wijzigen, komt te vervallen. Zo wordt de huidige procedure eenvoudiger. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van minister Dekker (voor Rechtsbescherming) dat vandaag via het internet in consultatie is gegaan.

Er komt straks een procedure in twee stappen. De aanvrager meldt eerst zijn of haar wens om de geslachtsregistratie te wijzigen. Na ten minste vier en ten hoogste twaalf weken kan die kennisgeving bij de balie worden bevestigd, en kan de ambtenaar van de burgerlijke stand de geboorteakte aanpassen. De transgender persoon kan daarvoor terecht bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van zijn geboorteplaats, en voortaan ook bij de burgerlijke stand van zijn woonplaats. Zo kunnen reiskosten en tijd worden bespaard.

De wetswijziging is een gevolg van de evaluatie van de huidige Transgenderwet, en komt tegemoet aan bezwaren uit de praktijk tegen de deskundigenverklaring. Transgender personen en belangenorganisaties vinden de deskundigenverklaring een inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht. Ook leven er praktische bezwaren, zoals de kosten van de verklaring. 

Dekker:

‘Het kabinet wil een bijdrage leveren aan de verdere emancipatie van transgender personen. Daarom wordt het straks makkelijker om de vermelding van het geslacht op de geboorteakte aan te passen. Ook voor jongeren onder de 16 jaar wordt dit mogelijk.’

Dekker stelt namelijk voor om de huidige leeftijdsgrens te laten vervallen; op grond van het voorstel kunnen straks ook jongeren onder de 16 jaar hun geslachtsregistratie wijzigen door een verzoek aan de rechter. Reden hiervoor is dat sommige jongeren al voor hun 16e jaar in een ander geslacht door het leven gaan. Het verschil tussen geslachtsregistratie en beleefde genderidentiteit wordt dan als heel knellend ervaren, onder meer vanwege de identificatieplicht en te behalen schooldiploma’s.