Wettelijk register voor waarborgen kwaliteit mediators

Om mensen met een werkconflict, scheiding of zakelijke ruzie, beter te helpen, komt het kabinet met een voorstel van een wettelijk register om de kwaliteit van bemiddelaars, zogenoemde mediators, te waarborgen. Na eerdere pogingen in voorgaande kabinetsperiodes is er nu een nieuw voorstel, zo schrijft minister Dekker (Rechtsbescherming) aan de Tweede Kamer.

Minister Dekker:

“Bij een scheiding of een conflict op het werk, zoeken mensen naar een oplossing. Soms met de hulp van een bemiddelaar. Omdat iedereen zich mediator kan noemen, is het best lastig om dan het kaf van het koren te scheiden. Een wettelijk register helpt mensen om een kwalitatief goede mediator te kiezen. Dat is positief. Als je er onderling uitkomt, met de hulp van een ander, heeft dat namelijk allerlei voordelen. De oplossing houdt langer stand en daarnaast is het voor mensen goedkoper en sneller dan een lange procedure.”

Zelf een mediator zoeken

Op dit moment weten mensen met een conflict onvoldoende bij wie ze kunnen aankloppen voor goede bemiddeling. Om dat te verhelpen, komt er een wettelijk register. Mediators moeten hiervoor voldoen aan kwaliteitseisen, zoals opleiding, psychologische, communicatieve en juridische vaardigheden, de verzekering van de beroepsaansprakelijkheid en het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag. Mensen die een mediator zoeken, krijgen via dit register meer zekerheid over het professionele verloop van de mediation. Dit vergroot de kans dat een conflict voor de lange termijn wordt opgelost.

Minister Dekker:

"Om te zorgen dat mensen makkelijker een goede mediator kunnen vinden, kom ik ten eerste met een wettelijk register dat de kwaliteit van mediators waarborgt. Dit bouwt voort op het goede dat door mediators zelf al is ontwikkeld. Daarnaast moet het makkelijker worden om je conflict zelf, met hulp van een ander, op te lossen.”

Rechters en mediators

Van mensen mag in redelijkheid gevraagd worden te proberen hun conflicten zoveel mogelijk onderling op te lossen. Rechters en hun mediation-functionarissen helpen mensen hierbij op weg, want ook als een conflict al bij de rechter ligt, kunnen mensen er alsnog samen uitkomen. De wettelijke verankering van de mogelijkheid van de rechter partijen te verwijzen naar mediation ondersteunt deze ontwikkeling. Daarnaast kan een snelle beslissing van een rechter in een vroege fase van het conflict verdere escalatie voorkomen. Daarom beziet minister Dekker de mogelijkheden om de rechter te laten beslissen op een deel van een conflict als dat handig is.