Reactie op het artikel in het Algemeen Dagblad

Vandaag verscheen in het Algemeen Dagblad het artikel “Klokkenluiders: top van Inspectie Justitie en Veiligheid liet zich beïnvloeden” over vermeende misstanden bij de Inspectie Justitie en Veiligheid. Het artikel heeft onder andere betrekking op een onderzoek van de Auditdienst Rijk naar aanleiding van meldingen over mogelijk ongewenste beïnvloeding van het Inspectierapport ‘Inrichting repressieve brandweerzorg’.

De Auditdienst Rijk (ADR) heeft het betreffende onderzoek gedaan naar de totstandkoming van het Inspectierapport over de brandweerzorg. De ADR heeft daarbij geen ongewenste beïnvloeding kunnen vaststellen. Over de uitkomsten van dit onderzoek is de Tweede Kamer op 23 mei 2018 geïnformeerd. Het rapport van de ADR zelf is in mei 2018 niet openbaar gemaakt omdat aan betrokken medewerkers vertrouwelijkheid was toegezegd. Elementen uit het onderzoeksrapport zijn namelijk terug te voeren op personen die betrokken zijn bij de totstandkoming van het onderzoek. Bovendien hadden de melders bij het doen van hun melding uitdrukkelijk aangegeven geen instemming te geven om hun identiteit bekend te maken. In december 2019 is een deel van het ADR onderzoek alsnog openbaar gemaakt via een WOB verzoek). Ook hierin is de vertrouwelijkheid voor betrokkenen, inclusief die van de melders, gewaarborgd. 

Het Algemeen Dagblad heeft voor haar artikel over de Inspectie JenV aanvullende vragen gesteld aan het ministerie. Onder andere over de wijze waarop de klachten van medewerkers van de Inspectie JenV zijn opgepakt. Lees hier de volledige beantwoording aan het AD.