Zeven apps doen mee aan publieke test komend weekend

Op zaterdag 18 en zondag 19 april nemen 7 teams deel aan de ‘appathon’, een digitaal evenement om de werking van de corona-apps te kunnen te testen en te verbeteren. De apps van deze 7 teams sluiten volgens experts het beste aan bij het werkproces van de GGD voor het doen van bron- en contactonderzoek en voldoen tegelijkertijd aan eisen die zijn gesteld op onder anderen het gebied van privacy, data- en informatieveiligheid en gebruikersgemak. De ‘appathon’ van komend weekend is via de website www.rijksoverheid.nl/coronavirusapp voor belangstellenden te volgen.

Wie zijn de 7 deelnemers?

Hoe zijn de 7 deelnemers geselecteerd?

Na de uitnodiging dit weekend zijn meer dan 700 reacties ontvangen waarvan 660 daadwerkelijk een voorstel bevatten. Op dinsdag 14 april zijn al deze voorstellen doorlopen en administratief beoordeeld op onder meer volledigheid en gericht op de in de uitnodiging benoemde ondersteuning van het werk van de GGD. Hierna bleven 63 voorstellen over. Deze zijn vandaag beoordeeld door 67 experts op het terrein van epidemiologie, gezondheidszorg, privacy, informatiebeveiliging en ICT. Deze 7 deelnemers komen voort uit hun advies.

De voorbereiding van de ‘appathon’ start vandaag, waarbij de deelnemers de broncode van hun apps ter beschikking moeten stellen. Ook wordt gestart met een beoordeling van de gegevensbescherming, een analyse van de broncode en met een onderzoek naar de informatiebeveiliging.

Programma appathon 18 en 19 april

De ‘appathon’ start zaterdagochtend om 10.00 uur met online presentaties van de zeven verschillende teams aan wetenschappers en experts van zowel binnen als buiten de overheid. Daarna worden de teams door de experts vanuit verschillende invalshoeken beproefd en bevraagd. Iedereen die dat wil kan online de presentaties volgen via www.rijksoverheid.nl/coronavirusapp en vragen en suggesties mailen.

De teams gaan vervolgens aan de slag om de feedback van de experts en het publiek te verwerken in hun oplossing, zodat deze nog beter aansluit bij het bron- en contactonderzoek van de GGD én voldoet aan de strikte eisen die gesteld worden. De eerste dag van de ‘appathon’ wordt om 17:00 uur afgesloten met een vragensessie en nabeschouwing en een korte presentatie door de teams.

De deelnemers starten zondagochtend om 10:00 uur weer met een presentatie van het werk van zaterdagnacht. Ze hebben daarna tot 16:00 uur om hun oplossing verder te verbeteren. Ook op deze zondag zullen experts wederom feedback geven en  zullen wetenschappers met elkaar in gesprek gaan over de zin van digitale ondersteuning van bron-en contactopsporing. De 'appathon’ wordt zondagmiddag om 16.00 uur afgesloten met einddemonstraties van de teams.

Meer informatie over het programma, hoe je de presentaties kunt volgen en hoe je vragen of adviezen kunt insturen, is te vinden op www.rijksoverheid.nl/coronavirusapp.

Op basis van het expert- en publieksadvies en het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens wordt volgende week bekend of en hoe apps kunnen bijdragen aan het werk van de GGD en veilig en vertrouwd ingezet kunnen worden.