Herbenoeming voorzitter College procureurs-generaal OM

De heer mr. G.W. (Gerrit) van der Burg wordt voor een tweede termijn benoemd als voorzitter van het College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie (OM). De ministerraad heeft besloten hem voor te dragen op voorstel van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. De herbenoeming gaat in per 1 juni 2020.

De heer Van der Burg (1959) is sinds 1 mei 2014 lid van het College van procureurs-generaal en sinds 1 juni 2017 als voorzitter. De voorzitter van het College van procureurs-generaal kan maximaal twee keer worden benoemd voor een periode van drie jaar.

Van der Burg maakte in 1990 de overstap van de politie naar het OM. Hij is toen begonnen als officier van justitie bij het arrondissementsparket Breda. Daarna is Van der Burg onder meer hoofdofficier van justitie in Middelburg en in Den Bosch geweest en hoofdofficier van het Landelijk Parket.