Overleg Rijk en gemeenten, provincies en waterschappen over compensatie

Gemeenten, provincies en waterschappen voelen de financiële gevolgen van de coronacrisis. Daarom hebben minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, staatssecretaris Vijlbrief van Financiën en de medeoverheden gezamenlijk de eerste afspraken gemaakt over de compensatie die de medeoverheden kunnen verwachten. Het is belangrijk dat medeoverheden niet in de financiële problemen komen, en dat de dienstverlening aan burgers en bedrijven op peil blijft en bijvoorbeeld vergunningverlening goed blijft doorlopen.

Kabinet en medeoverheden vinden het van belang om elkaar in deze tijden vast te houden en als één overheid de opgave die nu voorligt op te pakken. Gezamenlijk de schouders eronder te zetten en daadkracht uit te stralen.

Regiegroep

Het kabinet en de medeoverheden hebben het startsein gegeven aan de regiegroep die de financiële gevolgen van de coronacrisis voor medeoverheden in kaart gaat brengen. Er moet een reëel beeld komen van de extra uitgaven en de gemiste inkomsten. Op korte termijn wordt gekeken hoe het kabinet medeoverheden al tegemoet kan komen.