Nederland en Griekenland gaan samenwerken bij de opvang van minderjarige vreemdelingen

Nederland en Griekenland gaan samenwerken om de opvang en bescherming van alleenstaande minderjarige vreemdelingen in Griekenland te verbeteren. De samenwerking bestaat uit het opzetten en versterken van een Grieks voogdijprogramma, het opvangen van alleenstaande minderjarige asielzoekers in Griekenland, en het begeleiden van alleenstaande minderjarigen na hun asielprocedure. Dat hebben staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel en Migratie) en haar Griekse ambtsgenoot Giorgos Koumoutsakos afgesproken, zo schrijft ze donderdag aan de Tweede Kamer.

Nederland gaat Griekenland gedurende drie jaar ondersteunen met het verder opzetten en versterken van een voogdijsysteem voor minderjarige asielzoekers. Griekenland heeft aangegeven graag gebruik te willen maken van Nederlandse expertise en trainers voor het opzetten van een trainingsprogramma voor de trainers van voogden. In Nederland heeft stichting NIDOS die expertise in huis. Een voogd zorgt voor het welzijn en de bescherming van de minderjarige tijdens en na de asielprocedure, en is daarmee cruciaal voor een alleenstaande minderjarige. 

Opvangvoorzieningen

Daarnaast worden op korte termijn 48 alleenstaande minderjarigen ondergebracht in door Nederland gefinancierde opvangvoorzieningen op het Griekse vaste land. Die 48 plekken blijven drie jaar beschikbaar, waardoor in totaal zeker 500 alleenstaande minderjarigen in Griekenland geholpen kunnen worden.  De kinderen krijgen in de voorzieningen psycho-sociale zorg, onderwijs, gezondheidszorg, juridische bijstand en andere vormen van hulp die vereist zijn voor hun welzijn en ontwikkeling.

4 miljoen euro voor periode van 3 jaar

In totaal trekt Broekers-Knol 3,5 tot 4 miljoen euro uit voor het project voor een periode van 3 jaar. Volgens staatssecretaris Broekers-Knol komt deze vorm van ondersteuning niet alleen tegemoet aan de acute behoeften van minderjarige asielzoekers op korte termijn, namelijk veiligheid en zorg, maar biedt deze de kinderen ook op langere termijn een maximale kans op integratie in een samenleving waar zij aan hun toekomst kunnen bouwen.  

Geen herplaatsing

Het Nederlandse kabinet is niet voor een tijdelijke oplossing voor de situatie op de Griekse eilanden, zoals de ad hoc herplaatsing van alleenstaande minderjarigen vanuit Griekenland naar Nederland. Nederland zet in op structurele verbeteringen in Griekenland van de opvang, het versnellen van asielprocedures en het bevorderen van terugkeer.