Barometer Culturele Diversiteit beschikbaar voor werkgevers

Vanaf 1 juli kunnen werkgevers met de Barometer Culturele Diversiteit inzicht krijgen in de culturele diversiteit van hun organisatie. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schrijft vandaag aan de Tweede Kamer blij te zijn dat de Barometer voor alle organisaties met meer dan 250 medewerkers beschikbaar komt. Organisaties kunnen straks het CBS vragen om een geanonimiseerde versie van hun personeelsbestand te bekijken. Zij krijgen vervolgens statistieken over de culturele diversiteit binnen hun organisatie terug. Daarmee worden organisaties geholpen om diversiteitsbeleid te voeren dat op feiten is gebaseerd. Het kabinet hoopt dat de Barometer bijdraagt aan gelijke kansen op de arbeidsmarkt voor iedereen.

Werkgevers willen voor elke vacature graag de beste kandidaat. Ook willen veel werkgevers om uiteenlopende bedrijfsmatige of maatschappelijke redenen, cultureel divers talent binnen hun organisatie. Toch blijkt in de praktijk dat Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond, óók bij vergelijkbare kwalificaties, minder snel worden aangenomen. Dankzij de Barometer kunnen werkgevers straks voor het eerst ooit inzicht krijgen in de feitelijke culturele diversiteit in hun organisatie.

De Barometer Culturele Diversiteit geeft inzicht in het aandeel werknemers met en zonder (niet-)westerse migratieachtergrond binnen een organisatie. Die informatie kan worden uitgesplitst naar reeds bekende subgroepen van de personeelsadministratie zoals functiegroep of aantal jaren in dienst. Met een aantal bedrijven is eerder een pilot gedaan. Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben er bij de SER op aangedrongen dat deze pilot moet worden doorgezet.

Organisaties kunnen vrijwillig en tegen kostprijs via het CBS gebruikmaken van de Barometer. De Barometer geeft geen informatie over individuele medewerkers. De data worden verstrekt op groepsniveau en zodra deze groepen te klein worden, worden gegevens niet teruggekoppeld in verband met de privacy van werknemers. De Barometer maakt het dus niet mogelijk om individuele werknemers op basis van hun culturele achtergrond aan te nemen of promotie te geven.