Gezamenlijke verklaring religieuze organisaties over aanpak van Corona

Sinds het begin van de Corona crisis heeft Minister Grapperhaus vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de erediensten namens het kabinet veelvuldig contact gehad met de verschillende religieuze organisaties in Nederland. In maart gaven zij in een gemeenschappelijke verklaring aan hoe ze in tijden van Corona hun geloof op een veilige manier konden beleven met hun gemeenschap.

Het Contactorgaan Moslims en Overheid, de Hindoeraad, de Boeddhistische Unie en het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken hebben uitgesproken dat behoedzaam vieren van het geloof het nieuwe uitgangspunt is nu de maatregelen in het controleren van het coronavirus versoepeld worden. Dat betekent dat samenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke aard per 1 juni, onder voorwaarden, weer mogelijk zijn.  De organisaties onderstrepen dat de volksgezondheid en de overbelasting van de zorg een blijvend punt van aandacht en zorg is. Eerder hebben de religieuze gemeenschappen de bijeenkomsten zoveel mogelijk teruggebracht naar “zo klein als noodzakelijk”. Nu in de veranderende maatschappelijke context is het in behoedzaamheid vieren van geloof het nieuwe uitgangspunt. 

Grapperhaus prijst de organisaties en hun gemeenschappen hoe ze de afgelopen tijd ondanks de beperkende maatregelen inventief zijn geweest om alsnog gezamenlijk het geloof te vieren en hier hoop uit te putten.