Emicizumab toegelaten tot basispakket

Minister Martin van Rijn (Medische Zorg en Sport) heeft een akkoord bereikt met de fabrikant van het medicijn emicizumab. Hierdoor komt het middel per 1 juli 2020 in het basispakket voor een groep van circa 700 patiënten met ernstige hemofilie A. De afspraken gelden voor de duur van drie jaar tot en met juni 2023.

Minister van Rijn is tevreden over het met fabrikant Roche bereikte akkoord. Dit was mede mogelijk doordat de gezamenlijk inkopende behandelcentra  en de fabrikant samen tot een prijsverlaging zijn gekomen die ook voor het ministerie aanvaardbaar is. Emicizumab is het eerste sluisproduct waar de minister aansluit bij een decentrale prijsafspraak waarbij veldpartijen zelf tot kostenbeheersing komen.

Het middel emicizumab (merknaam: Hemlibra) is door de minister vanwege de mogelijk zeer hoge kosten via de ‘sluis’ tijdelijk buiten het basispakket geplaatst, waardoor het middel niet vanuit de basisverzekering vergoed werd. In februari 2020 oordeelde het Zorginstituut dat emicizumab even effectief is als de huidige standaardbehandeling met stollingsfactoren. Het Zorginstituut stelde ook dat de introductie van emicizumab niet mocht leiden tot extra geneesmiddeluitgaven ten opzichte van de huidige behandeling. De gemaakte afspraken maken dit mogelijk voor inkopende veldpartijen.