Minister van Rijn bedankt Duitsland voor hulp bij coronacrisis

Minister Martin van Rijn (Medische Zorg en Sport) heeft vanmiddag in Münster Duitsland bedankt voor hun bereidheid en hun inzet om de afgelopen maanden Nederlandse corona-patiënten te behandelen in Duitse ziekenhuizen. Hij deed dit samen met Ernst Kuipers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Van Rijn: “Ik ben erg dankbaar voor de hulp die Duitsland de afgelopen maanden heeft geboden aan Nederland. En in het bijzonder de deelstaat Noordrijn-Westfalen, waar 48 van de 58 Nederlandse patiënten zijn behandeld. Deze samenwerking laat zien dat ook in een tijd waarin grenzen tussen landen extra zichtbaar waren, er nog steeds sprake was van een goede wederzijdse samenwerking en solidariteit. Ik ben dan ook blij met de samenwerkingsovereenkomst waarin we hebben afgesproken elkaar ook na de coronacrisis te blijven helpen.”

Samenwerking

Tijdens het bezoek hadden Martin Van Rijn en Ernst Kuipers ook een bilateraal gesprek met deelstaatsminister Karl-Josef Laumann (Gezondheid, NRW) en professor Hugo van Aken (Universiteitsziekenhuis Münster). Hierin werd gesproken over de bestendiging van de samenwerking tussen de grensregio’s op het gebied van IC-zorg en de opvang van een eventuele tweede golf. Ook werden er ervaringen uitgewisseld rondom de corona-aanpak van Nederland en Duitsland. Hier werd onder andere ingegaan op het testen en traceren; het corona-dashboard en digitale toepassingen die kunnen helpen bij het bestrijden van het coronavirus.