Benoeming directeur-generaal Werk bij SZW

Drs. S. (Stan) Kaatee wordt directeur-generaal Werk bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 oktober 2020.

Stan Kaatee is op dit moment directeur Economische Zaken bij de gemeente Amsterdam. Daarvoor vervulde hij de functie van raadadviseur voor financiën en sociale zekerheid op het Kabinet minister-president bij het ministerie van Algemene Zaken. Eerder was hij onder andere hoofd Bureau Beleidsvoorbereiding bij de Inspectie Rijksfinanciën bij het ministerie van Financiën.

Stan Kaatee studeerde Bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Leiden.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.