Afsluitende bijeenkomst religieuze en levensbeschouwelijke koepelorganisaties met Minister Grapperhaus

Sinds het begin van de coronacrisis heeft Minister Grapperhaus vanuit zijn functie als minister voor de erediensten namens het kabinet veelvuldig contact gehad met verschillende kerkelijke vertegenwoordigers en  religieuze organisaties in Nederland. 

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Ministerie van Justitie en Veiligheid / Valerie Kuypers

In die periode kwamen het Contactorgaan Moslims en Overheid, de Hindoeraad, de Boeddhistische Unie en het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken twee keer, in goed overleg met de minister, met een gezamenlijk statement hoe ze in tijden van Corona hun geloof op een veilige manier konden beleven met hun gemeenschap. Nu een nieuwe fase van versoepelingen is aangebroken, zijn de organisaties vandaag fysiek bijeen gekomen op het Ministerie van Justitie en Veiligheid om de afgelopen periode te markeren en deze af te sluiten met wederom een  gezamenlijke verklaring.
 

“Op het hoogtepunt van de coronacrisis hebben vele geloofsgemeenschappen uitsluitend op afstand met elkaar hun geloof kunnen vieren. Ik heb  veel bewondering voor de wijze waarop dat is opgepakt, het is hartverwarmend te zien hoe een crisis ook kan leiden tot nieuwe en hopelijk ook duurzame samenwerking tussen de verschillende geloofsgemeenschappen. De steun naar elkaar en van elkaar heeft bijgedragen deze moeilijke periode door te komen. Gelukkig is het in deze nieuwe fase weer mogelijk, om elkaar op verantwoordelijke wijze,  weer te ontmoeten, ook bij de erediensten.’

aldus Grapperhaus.

Tijdens het overleg met Grapperhaus boden de religieuze koepelorganisaties de minister hun derde gezamenlijk communiqué aan. Hierin roepen de religieuze koepelorganisaties de bij hen aangesloten religieuze instellingen op tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid bij het vieren van hun erediensten. Zo kunnen de religieuze organisaties, binnen de huidige maatschappelijke context, hun grondwettelijk geborgde vrijheden om op eigen wijze  hun levensovertuiging te belijden en daar invulling aan te geven door religieuze samenkomsten en andere (religieuze) activiteiten, vormgeven. Daarbij nemen zij voluit hun verantwoordelijkheid om maatregelen te treffen die nodig zijn om nieuwe grootschalige uitbraken van corona te voorkomen of te beperken.