Nederland stelt inreisverbod voor Marokko weer in

Nederland stelt vanaf 13 augustus 2020 het inreisverbod voor Marokko opnieuw in. Dit besluit is genomen op basis van een risico-inschatting met zo objectief mogelijke criteria over de gezondheidssituatie in Marokko en de daar geldende maatregelen.

In dat verband is net als bij Servië, Montenegro en Algerije, onder andere gekeken naar het aantal nieuwe besmettingen. Dat aantal moet lager zijn dan het Europees gemiddelde van 15 juni jl. per 100.000 inwoners over de afgelopen 14 dagen. Ook wordt er gekeken naar de algehele reactie op COVID-19 in het betreffende land. Hierin worden onder andere het aantal uitgevoerde coronatests, bron- en contactopsporing en beheersmaatregelen meegenomen. Gezondheidsorganisaties zoals het ECDC, de WHO en RIVM leveren daarvoor de benodigde informatie.

De opheffing van de reisbeperking, ingegaan op 1 juli, blijft wel van kracht voor reizigers die bestendig verblijf hebben in de volgende landen: Australië, Canada, Georgië, Japan, Nieuw-Zeeland, Rwanda, Zuid-Korea, Thailand, Tunesië en Uruguay. Voor reizigers afkomstig uit China geldt dat het inreisverbod zal worden opgeheven zodra China zelf ook EU-burgers toelaat.

Voor alle niet essentiële reizen van personen vanuit overige derde landen (andere landen dan het EU+ gebied) naar Europa blijft de huidige inreisbeperking van kracht met als doel de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dit betekent dat personen die geen bestendig verblijf hebben in een bovengenoemd land op de groene lijst én niet onder de uitzonderingsposities vallen, Nederland niet binnenkomen.

Voor de eerste categorie uitzonderingen geldt geen quarantaineplicht, voor de tweede categorie uitzonderingen geldt wel een dringend advies tot thuisquarantaine.

Uitzonderingscategorieën waarvoor geen dringend advies tot thuisquarantaine geldt:

 • Zorgpersoneel;
 • Grenswerkers;
 • Personen werkzaam in het transport van goederen en ander transportpersoneel, voor zover noodzakelijk, dit omvat containerschepen, bulkschepen (bijvoorbeeld erts of steekool), tankers (brandstoffen en chemicaliën), visserij, personen werkzaam in de energiesector, dus olie- en gasplatformen en windmolenparken alsmede offshorebedrijven die diensten verlenen aan deze sector, en flight crew;
 • Transitpassagiers die via Nederland of een ander Schengenland naar een ander derde land willen reizen;
 • Zeevarenden in het bezit van een zeemansboekje. De uitzonderingen gelden niet voor zeevarenden op commerciële jachten en pleziervaart.
 • Diplomaten als zij in de uitoefening van hun functie reizen;
 • Militairen als zij in de uitoefening van hun functie reizen;
 • Personeel van internationale organisaties en humanitaire organisaties;
 • Personen die zwaarwegende redenen hebben om hun familie te bezoeken; hierbij gaat het om reizen in uitzonderlijke gevallen. Een uitzonderlijk geval is het bezoeken van een terminaal ziek familielid en het bijwonen van een begrafenis. Het is bedoeld voor de eerstegraads- en tweedegraadsfamilieleden. Partner en kinderen zijn eerstegraads en kleinkinderen zijn tweedegraads.

Uitzonderingscategorieën waarvoor wel een dringend advies tot thuisquarantaine geldt:

 • EU burgers (met inbegrip van onderdanen van het Verenigd Koninkrijk) en hun familieleden, inclusief personen die onder de regeling lange afstandsrelatie vallen;
 • Onderdanen van Noorwegen, IJsland, Zwitserland, Liechtenstein, San Marino, Monaco, Vaticaanstad en Andorra en hun familieleden;
 • Onderdanen van derde landen die in het bezit zijn van een verblijfskaart of een verblijfsvergunning overeenkomstig de richtlijn 2003/109/EC (de Richtlijn langdurig ingezetenen) en hun familieleden;
 • Onderdanen van derde landen die hun verblijfsrecht ontlenen aan andere Europese richtlijnen of aan het nationale recht van een lidstaat en hun familieleden;
 • Houders van een visum voor lang verblijf, inclusief de personen met een machtiging voor voorlopig verblijf (MVV).
 • Personen die internationale bescherming behoeven; de grensprocedure is onverkort van toepassing;
 • Personen die uit humanitaire overwegingen worden toegelaten;
 • Studenten in het bezit van een kennisgevingsbrief van de Immigratie- en Naturalisatiedienst;
 • Kennismigranten in het bezit van een kennisgevingsbrief van de Immigratie- en Naturalisatiedienst of een Nederlandse tewerkstellingsvergunning.

Meer informatie over de reisbeperking voor Nederland vindt u op:

de pagina Buitenlandse reizigers naar Nederland op Rijksoverheid.nl

de pagina Q&A's voor inreizen in Nederland (EU-inreisverbod) op Nederlandenu.nl