Wetsvoorstel afbouw salderingsregeling naar de Kamer

Let op: De informatie op deze pagina is verouderd. Het kabinet wil de salderingsregeling vanaf 2025 geleidelijk afbouwen (en dus niet al vanaf 2023). Actuele informatie over de  salderingsregeling voor zonnepanelen vindt u bij MileuCentraal.

Het Wetsvoorstel voor de geleidelijke afbouw van de salderingsregeling is vandaag naar de Kamer gestuurd. Tot 1 januari 2023 verandert er niets voor kleinverbruikers, zoals huishoudens en bedrijven met een laag elektriciteitsverbruik. Vanaf 2031 kan er door het wetsvoorstel niet meer worden gesaldeerd, maar ontvangen consumenten een vergoeding van hun energieleverancier voor de geleverde elektriciteit.

De salderingsregeling is een van de meest gebruikte regelingen in het kader van de energietransitie. Kleinverbruikers ontvangen voordeel op hun energierekening doordat de stroom die ze met hun zonnepanelen opwekken en terugleveren aan het net, wordt afgetrokken van hun energieverbruik. Ook krijgen ze altijd hetzelfde tarief van de energieleverancier voor ingevoerde stroom als voor afgenomen stroom. Daardoor betalen ze geen energiebelasting, ODE-heffing en btw voor het weggestreepte energieverbruik. Tot 2023 verandert er niets aan deze regeling. Vanaf 1 januari 2023 wordt het percentage zelf opgewekte stroom dat je op deze manier kunt ‘salderen’ geleidelijk afgebouwd. Eigenaren van zonnepanelen hebben dan nog 3 jaar langer kunnen salderen dan oorspronkelijk in het regeerakkoord was voorzien.

Kosten zonnepanelen fors gedaald

De kosten van zonnepanelen zijn de afgelopen jaren fors gedaald. Hierdoor is het naar verwachting op de lange termijn ook financieel aantrekkelijk om zonder subsidie zonnepanelen te installeren. Door deze kostendaling neemt ook de tijd af waarin je met gebruik van de salderingsregeling de investering voor aanschaf en installatie van zonnepanelen – via het voordeel op de energiebelasting – terugverdient. Uit de berekeningen van TNO blijkt dat ongewijzigd doorgaan met salderen op termijn tot overstimulering leidt. De terugverdientijd van zonnepanelen komt dan uit op minder dan 6 jaar in 2023 en minder dan 5 jaar vanaf 2028. In het regeerakkoord is opgenomen dat de salderingsregeling geleidelijk wordt afgebouwd, zodat voor deze kostendaling wordt gecorrigeerd en met dezelfde financiële middelen meer klimaatwinst kan worden geboekt.

Het afbouwpad is gebaseerd op de meest recente cijfers uit de Klimaat en Energieverkenning 2019 en berekeningen van de terugverdientijd door TNO. Het afbouwpad is zo vormgegeven dat de terugverdientijd van zonnepanelen die nog deze kabinetsperiode worden aangeschaft gelijk blijft. Voor een gemiddelde zon-pv installatie die in 2020 of 2021 wordt geïnstalleerd is dit rond de 7 jaar.

Afbouwpad Wetsvoorstel afbouw Salderingsregeling
Jaar 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Afbouw percentage 100% 91% 82% 73% 64% 55% 46% 37% 28% 0%

Meter die afname en invoeding apart kan meten vereist

Netbeheerders zijn op dit moment druk bezig met de uitrol van de 'slimme meter'. Op dit moment beschikt 80% van alle kleinverbruikers al over zo’n meter. Het is voor de afbouw van de salderingsregeling vereist dat kleinverbruikers beschikken over een meter die levering en teruglevering van elektriciteit afzonderlijk kan meten. Dat kan een slimme meter zijn of een digitale meter die niet op afstand uitleesbaar is. Netbeheerders bieden vanaf 2021 gedurende twee jaar iedereen die nog geen geschikte meter heeft opnieuw zo’n meter die afname en invoeding apart kan meten aan. Met dit wetsvoorstel wordt het verplicht deze te accepteren.