Kabinet en gemeenten bieden samen met jongeren perspectief in coronatijd

Het kabinet stelt € 58,5 miljoen beschikbaar aan gemeenten om jongeren en jongvolwassenen meer perspectief te bieden in coronatijd. Jongeren moeten door de coronamaatregelen op relatief veel leefgebieden inleveren terwijl zij zelf doorgaans niet tot een risicogroep behoren. Ze ervaren vaak meer dan andere leeftijdsgroepen mentale gezondheidsproblemen zoals eenzaamheid, somberheid en angst. Met dit Jeugdpakket kunnen gemeenten jongeren meer mogelijkheden bieden voor activiteiten en ontmoetingen, binnen de geldende beperkingen. Jongeren worden actief betrokken bij de invulling. Creatieve voorstellen van jongeren zelf worden verwelkomd door gemeenten.

Wat kan wel?

Staatssecretaris Blokhuis:

De coronatijd heeft grote invloed op ons allemaal. Maar het is belangrijk om extra aandacht te hebben voor jongeren én jongvolwassenen. Door de maatregelen kan er van alles niet doorgaan, vaak zonder dat we daar een alternatief voor bieden. Samen met jongeren zelf willen we nu kijken: wat kan er wél? Gemeenten hebben hier al mooie voorbeelden van laten zien. Het kabinet wil met dit Jeugdpakket meer mogelijk maken voor alle jongeren in Nederland. Zodat we hen meer perspectief bieden, hopelijk een beetje voorkomen dat zij slecht in hun vel zitten en hen helpen om de beperkende maatregelen vol te blijven houden.

Samen met jongeren zelf

Utrechtse wethouder Eelco Eerenberg (vice-voorzitter VNG commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs):

We zitten nog midden in de coronacrisis en hebben te maken met maatregelen om verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan. En dat heeft impact. Ook op jongeren, die juist in de vormende fase van hun leveren zitten. Dat moeten we niet onderschatten. Het is aan ons, om samen met de jongeren zelf ervoor te zorgen dat zij niet alleen goed door deze crisis komen, maar er ook daarna zo min mogelijk last van de crisis ondervinden.

Creatieve invulling in samenspraak

Met het geld kunnen gemeenten coronaproof in deze wintertijd kleinschalige activiteiten organiseren voor en met jongeren. De creatieve invulling van de activiteiten wordt gedaan in samenspraak met jongeren zelf en lokale organisaties, zoals het jeugd- en jongerenwerk. Je kunt denken aan: sporttoernooien, museumbezoek, workshops fotografie, activiteiten rond mentale weerbaarheid, beroepsoriëntatie, persoonlijke coaching, offline samenkomen, online samen gamen, etc. Activiteiten moeten veilig en verantwoord zijn en aansluiten bij waar jongeren nu behoefte aan hebben. Een groep jongeren gaf als idee mee om overdag voetbalwedstrijden te organiseren, waarmee je punten kunt verdienen die ’s avonds ingezet kunnen worden bij een online game-tournooi.

De activiteiten kunnen al in de Kerstvakantie van start gaan en doorlopen tot het voorjaar van volgend jaar. Voor een deel zal worden voortgebouwd op bestaande Maatschappelijke Diensttijdprojecten, die al sinds het begin van de coronatijd met succes activiteiten voor en door jongeren organiseren, aangepast aan de huidige situatie.

Kwetsbare jongeren

De Jeugdpakket aanpak is gericht op alle jongeren, maar er is ook specifiek aandacht voor kwetsbare jongeren, die soms al sinds het begin van de coronaperiode thuiszitten. Gemeenten worden gevraagd om bij de invulling van het Jeugdpakket extra aandacht te hebben voor deze kwetsbare groep. Ook wordt met het geld extra inzet van jongerenwerkers in achterstandswijken met kwetsbare jongeren voorzien. Zij kunnen gericht deze jongeren uit risicogroepen bereiken en passende hulp en ondersteuning bieden.

Mentale gezondheid

Voor een deel van de jongeren gaat deze coronaperiode gepaard met toenemende gevoelens van somberheid, eenzaamheid en angst. Het kabinet vindt het erg belangrijk dat deze jongeren goed worden geholpen. Daarom wordt een deel van de middelen (€ 3,5 miljoen) ingezet voor laagdrempelige, preventieve ondersteuning op het gebied van mentale gezondheid. Het kabinet gaat hiermee meer (digitale) platforms en lokale activiteiten ondersteunen. Een voorbeeld is Join Us, een initiatief waar jongeren en ouders terecht kunnen voor informatie en tips op het gebied van eenzaamheid.