Nieuwe mkb-route in het hbo: winst voor het bedrijf en de student

Met de nieuwe ‘Mkb-route in het hbo’ kunnen studenten tijdens hun studie leren en werken in het midden- en kleinbedrijf (mkb). En wordt ervoor gezorgd dat de opleiding aansluit bij de vragen uit de praktijk. Het mes snijdt aan twee kanten: het bedrijf haalt nieuwe kennis naar binnen en de student heeft een beter uitzicht op een baan. Vandaag gaan de eerste zeven pilotsamenwerkingen tussen hogescholen en het mkb van start.
 

Het bedrijfsleven heeft een groeiende behoefte aan goed geschoold personeel. Met dit ‘werkend leren’-principe geven de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) samen met ondernemersorganisatie MKB-Nederland  uitvoering aan de ambitie uit het MKB-Actieplan van staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) om onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten. Hiermee wordt een groep potentiele medewerkers aangeboord voor het mkb.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Hogescholen zijn een bron van talent waar het mkb nog meer van moet kunnen profiteren. De studenten beschikken over nieuwe vaardigheden die nodig zijn om de innovaties in het mkb verder te brengen. Bijvoorbeeld in de auto-industrie, immers auto’s zijn tegenwoordig steeds meer computers op wielen. De student neemt de nieuwste technologische kennis mee, bij het mkb-bedrijf leert hij of zij dit toepassen bij het onderhouden en ontwikkelen van auto’s. Een betere samenwerking tussen het mkb en het hbo is echt mogelijk en versterkt het brede mkb, en daarmee onze economie.” 

Minister Ingrid van Engelshoven (OCW): “In een snel veranderende arbeidsmarkt is het van belang dat het onderwijs goed daarop blijft aansluiten. De mkb-route in het hbo draagt hier echt aan bij. De beroepspraktijk en het onderwijs staan hierdoor dichter bij elkaar en de student vindt sneller zijn of haar plek op de arbeidsmarkt.” 

Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland: “De mkb-route in het hbo is voor ons een lang gekoesterde wens. In het mbo werkt de combinatie van leren en werken (de BBL-leerweg) uitstekend en we pleiten er al langer voor om dat ook in het hbo mogelijk te maken. Ook in het mkb is er steeds meer behoefte aan hoger opgeleide mensen. Via de mkb-route kunnen studenten bovendien ervaren hoe het is om in een mkb-bedrijf te werken. Daarbij biedt de route – met maatwerk – ook voor volwassenen goede mogelijkheden in het kader van een leven lang ontwikkelen.”

Aansluiting student op het mkb

Het mkb heeft verhoudingsgewijs weinig mogelijkheden voor ontwikkeling van het eigen personeel. De leerroute verlaagt deze drempel. Het mkb kan samen met de hogescholen ervoor zorgen dat de opleiding zo goed mogelijk aansluit bij de vragen uit de praktijk. Zo staat de ontwikkelvraag van het bedrijf centraal tijdens het werkend leren traject. Ook kan de student, zijn of haar al opgedane kennis overbrengen op de andere medewerkers.

Theorie volgt de werkvloer

Het grootste deel van het leren vindt plaats op de werkplek in de vorm van een leer-arbeidscontract op hbo-niveau Associate Degree (AD) of Bachelor. Zo heeft Avans Hogeschool vanuit de opleidingen Bouwkunde (Tilburg) en Civiele Techniek (Den Bosch) samen met Stichting Bouwtalent en Bouwend Nederland een leerweg ontwikkeld met de bouwsector. De bedrijven stellen leerwerkplekken ter beschikking en geven samen met de hogeschool de opleiding vorm. Op deze manier wordt de theorie die de student leert aangepast aan ontwikkelingen op de werkvloer.

Met dezelfde insteek werken de Hogeschool van Amsterdam en NLDigital, de branchevereniging van de digitale sector samen in het kader van de opleiding Cybersecurity en Software Development. Deze en nog vijf andere mkb-leerroutes zijn sinds deze week onderdeel van het programma ‘De Mkb-route in het hbo’.

Meer informatie

Lees meer informatie in het digitale magazine ‘Mkb-route in het hbo