Eerste vaccinatie op 8 januari 2021

Als het coronavaccin van BioNTech/Pfizer komende week wordt goedgekeurd door het Europees Medicijn Agentschap (EMA), wordt op vrijdag 8 januari 2021 in Nederland de eerste vaccinatie gezet. Dat blijkt uit de planning van de GGD en het RIVM, waarover minister Hugo de Jonge (VWS) vandaag de Tweede Kamer heeft geïnformeerd.

Vanaf maandag 4 januari worden de eerste uitnodigingen verstuurd. De eerste groep die wordt opgeroepen bestaat uit medewerkers van verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning. Wie een uitnodiging ontvangt, kan telefonisch een afspraak maken. In een later stadium kan dat ook digitaal.

Uiterlijk maandag 11 januari zal de GGD op 3 locaties in het land gaan vaccineren. Vanaf maandag 18 januari vindt het vaccineren plaats op 25 centrale locaties. Vaccinatie met het vaccin van BioNTech/Pfizer bestaat uit 2 prikken. Tussen die 2 inentingen zit 3 weken. Er wordt 7 dagen per week gevaccineerd, met ruime openingstijden.

Minister Hugo de Jonge: “In overleg met GGD en RIVM is gekozen voor een planning die zorgvuldig, veilig en verantwoord is. Uiteindelijk is een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad ons doel. Dat bereiken we alleen als mensen vertrouwen hebben in het vaccin en in het proces van vaccinatie.”

Het betreft de snelst haalbare planning met inachtneming van alle zorgvuldigheidseisen en stappen die pas gezet kunnen worden na EMA-goedkeuring. Zo zal de Gezondheidsraad een spoedadvies uitbrengen over de geschiktheid van het vaccin voor specifieke doelgroepen. Ook moet de informatie vanuit EMA, CBG en de Gezondheidsraad over eventuele bijwerkingen en contra-indicaties (specifieke medische situaties waarin het vaccin wordt afgeraden) worden verwerkt in de medische richtlijn van het RIVM, in IT-systemen en in belscripts die in het GGD-callcenter en op de priklocaties worden gebruikt. Ook worden alle systemen getest.

Naar verwachting worden de eerste 500.000 doses van het vaccin van BioNTech/Pfizer nog dit jaar geleverd. De levering wordt verwacht kort na het besluit van de Europese Commissie over markttoelating. Op dit moment wordt het definitieve leveringsschema met de leverancier afgerond.

De komende weken zal de communicatie over het vaccin en het vaccinatieproces flink worden uitgebreid. Ook komt er een informatiecampagne specifiek gericht op medewerkers in de zorg.