Demissionair staatssecretaris Van ’t Wout in gesprek met ondernemers

Vandaag is demissionair staatssecretaris Van ‘t Wout op bezoek geweest bij het Werkplein Hart van West-Brabant, digitaal weliswaar. Daar sprak hij met ondernemers over de uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd in coronatijd en over de manier waarop zij hiermee omgaan.  

Het Werkplein Hart van West-Brabant is er voor alle inwoners van de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert die ondersteuning zoeken bij het vinden van werk en/of aanspraak willen maken op een bijstandsuitkering. Sinds het uitbreken van de coronacrisis voeren zij ook veel gesprekken met zelfstandig ondernemers.

Directeur Werkplein Hart van West-Brabant Marko Does: “Iedere ondernemer heeft een eigen verhaal en eigen vraagstukken. Daarom hebben we er bij het Werkplein voor gekozen ondernemers proactief te benaderen. Om zoveel mogelijk maatwerk te kunnen bieden en om te zien of we naast het financiële vangnet op andere manieren ondersteuning kunnen bieden. De vraagstukken waarmee ondernemers te maken hebben gaan namelijk veel verder dan financiën alleen. Het is goed dat we de Staatssecretaris een kijkje konden geven in onze keuken om te zien hoe we vanuit West-Brabant onze ondernemers ondersteunen.”

Goed georganiseerde hulp door gemeenten
De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt. De door het kabinet afgekondigde steun- en herstelpakketten hebben een dempend effect op het aantal faillissementen en voorkomen vooralsnog een sterke krimp in werkgelegenheid. Toch is het in sommige sectoren moeilijk om het hoofd boven water te houden. Veel zelfstandigen trekken aan de bel. Met de maatregelen van het kabinet hebben gemeenten de mogelijkheid hen te ondersteunen, financieel via de Tozo, maar ook via onder andere schuldhulpverlening en heroriëntatie op de arbeidsmarkt.

Demissionair staatssecretaris Van ‘t Wout: “Vandaag is nogmaals bevestigd in wat voor ongekende tijd we leven. Bij veel ondernemers staat het water aan de lippen. Met het kabinet zetten wij alles op alles om mensen zo goed mogelijk door deze crisis heen te helpen. Achter elk steunpakket, staat de mens centraal. Daarom vind ik het enorm belangrijk om het gesprek aan te gaan. Ik ben onder de indruk van de creativiteit en het doorzettingsvermogen van ondernemers, wat ik ook vandaag weer heb gezien. Net als ieder ander, hoop en verwacht ik dat we deze steunpakketten straks niet meer nodig hebben. Tot die tijd ben ik erg blij met organisaties en instanties, zoals het Werkplein, waar ondernemers goed terecht kunnen voor advies en hulp.”

Tozo en heroriëntatie
De Tozo is een belangrijke regeling voor zelfstandig ondernemers en kent twee voorzieningen: aanvullende inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal. Zelfstandigen met een huishoudinkomen onder het sociaal minimum kunnen aanspraak maken op financiële bijstand voor levensonderhoud. De aflossingsdatum voor zelfstandigen die lenen via de Tozo is onlangs met zes maanden verschoven om ondernemers meer lucht en ruimte te bieden.

Sinds 1 januari 2021 kunnen zelfstandig ondernemers ook terecht bij de gemeente als ze zich willen of moeten heroriënteren op aanvullende of andere activiteiten. De ondersteuning van gemeenten kan bijvoorbeeld zijn op het gebied van advies, coaching of bij- of omscholing.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
Het kabinet beseft ook dat er mensen zijn die tussen wal en schip kunnen belanden. Via de gemeenten wordt extra hulp geboden door tijdelijke ondersteuning van noodzakelijke kosten als deze door inkomensterugval niet meer betaald kunnen worden. Het kan gaan om zelfstandigen die veel van hun opdrachten zien verdwijnen, of werknemers die vanwege quarantaine inkomsten mislopen. Het kabinet reserveert hiervoor 130 miljoen euro in het eerste half jaar van 2021 en verwacht rond 1 februari 2021 klaar te zijn met de uitwerking met gemeenten.