Ondersteuning voor werkgevers bij inrichten eigen testfaciliteit

Het ministerie van VWS heeft een financiële regeling in het leven geroepen om werkgevers te  ondersteunen die op locatie medewerkers op corona willen laten testen door de arbodienst of bedrijfsarts. De regeling richt zich in eerste instantie alleen op bedrijven en organisaties waar thuiswerken niet mogelijk is. Voornaamste doel is om de veiligheid op de werkvloer te vergroten.

Om bedrijven praktisch te ondersteunen bij de inrichting van een eigen teststraat, zijn in samenwerking met VNO-NCW en MKB-Nederland een website met toolkit en een helpdesk opgezet: werkgeverstesten.nl. Het inrichten van een testfaciliteit kan uitsluitend plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van een bedrijfsarts of arbo-arts. Testresultaten worden doorgegeven aan de GGD. Daarvoor heeft GGD GHOR een meldportaal opgezet. Dat is bedoeld voor alle testvoorzieningen buiten de GGD-teststraten, zoals deze werkgevers-faciliteiten, de testvoorzieningen in ziekenhuizen en zorginstellingen en de commerciële teststraten.  

Testen is cruciaal om het coronavirus in te dammen. Op de werkvloer zorgt het niet alleen voor meer veiligheid, maar ook voor het eerder opsporen van het virus. Thuiswerken is en blijft voorlopig de norm, maar is niet altijd voor iedereen mogelijk. Een eigen teststraat is nu een optie voor bedrijven waar de aard van het werk vereist dat mensen fysiek met elkaar samenwerken, zoals distributiebedrijven, productiebedrijven of het openbaar vervoer. Het is mogelijk een testfaciliteit gezamenlijk in te richten, bijvoorbeeld op een bedrijventerrein. Overigens betekent frequent testen op de werkvloer niet dat de 1,5 meter afstand en andere maatregelen kunnen worden losgelaten.