Akkoord tijdelijke vangstmogelijkheden

De lidstaten van de Europese Unie hebben met een akkoord nieuwe afspraken gemaakt over tijdelijke vangstmogelijkheden voor 2021. Omdat er nog geen akkoord is het met Verenigd Koninkrijk over de definitieve vangsthoeveelheden voor 2021, is gekozen voor deze tijdelijke oplossing voor visbestanden die de EU en het VK delen (bilateraal). Hierdoor kunnen Nederlandse vissers tot en met 31 juli 2021 vissen op basis van deze hoeveelheden.

Onlangs zijn met het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen (trilateraal) wel definitieve afspraken gemaakt over de vangsthoeveelheden voor belangrijke visbestanden zoals schol, kabeljauw en haring. Daarnaast zijn er definitieve afspraken gemaakt met Noorwegen over toegang tot Noorse wateren en het ruilen van quota. Deze afspraken zijn ook opgenomen in het bereikte akkoord en gelden voor het hele jaar 2021. Vissers mogen dus vanaf nu ook vissen in Noorse wateren.

Vangstmogelijkheden

De lidstaten hebben voor de visbestanden die gedeeld worden met het VK ingestemd met nieuwe tijdelijke vangsthoeveelheden. Deze tijdelijke hoeveelheden zijn voor de meeste visbestanden gebaseerd op een berekening: 7/12 (januari t/m juli zijn 7 maanden) van de verwachte vangsthoeveelheden. Dit is bijvoorbeeld het geval voor bestanden als tong, tarbot en zeebaars. Voor de visserijen die seizoensgebonden zijn, zoals de visserij op blauwe wijting, wordt 100% van de vangstmogelijkheden vastgesteld, omdat deze visserijen in het voorjaar plaatsvinden.

Afspraken Noorwegen en Verenigd Koninkrijk

Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk zijn op 16 maart tot een akkoord gekomen waarin duurzame vangstmogelijkheden zijn vastgelegd voor de zes visbestanden die door de EU, Noorwegen en het VK gezamenlijk worden beheerd, zoals schol, kabeljauw en haring. Daarnaast hebben de EU en Noorwegen afspraken gemaakt over toegang tot de elkaars wateren en de ruil van quota. Dit biedt, in deze lastige tijden voor de visserij, in ieder geval zekerheid voor deze bestanden voor geheel 2021.