Reactie minister Schouten op OvV-rapport: betere aanpak stalbranden is nodig

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) publiceerde vandaag een rapport over zijn onderzoek naar stalbranden in de veehouderij. De OvV concludeert dat het bij de aanpak van stalbranden ontbreekt aan goede prioritering en sturing. Ook vindt de raad dat bedrijfseconomische belangen een (te) grote rol spelen bij de totstandkoming van maatregelen, overheidsbeleid tegenstrijdig werkt en dat er te weinig kennis is over de oorzaken van stalbranden. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) erkent dat een betere aanpak nodig is.

Minister Schouten: “Iedere stalbrand waar dieren omkomen is vreselijk. De gevolgen en de impact op dieren en bij alle betrokkenen zijn groot. Ik dank de OvV voor het grondige onderzoek. Er is een betere aanpak ter voorkoming van stalbranden nodig. Dat onderken ik. Er wordt een grotere verantwoordelijkheid van het ministerie van LNV gevraagd en die moeten we nu gaan nemen.”

Een van de maatregelen die minister Schouten – samen met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) – gaat bekijken is om brandveiligheid binnen wet- en regelgeving aan te scherpen. Daarnaast wil de minister dat brandveiligheidsmaatregelen meegenomen worden in andere lopende trajecten. Bijvoorbeeld door ondernemers die hun stallen aanpassen om te verduurzamen, hun stallen ook brandveiliger te laten maken.

In een uitgebreidere brief die binnenkort naar de Tweede Kamer gaat, wordt verder ingegaan op mogelijke maatregelen in reactie op de aanbevelingen van de OvV.