Tijdelijk extra troepen uit voorzorg naar Afghanistan

De 80 extra militairen die sinds medio februari in Nederland paraat staan voor de NAVO-missie in Noord-Afghanistan worden binnenkort ingezet. Dat heeft de ministerraad vandaag besloten. Zij springen bij omdat de veiligheidssituatie naar verwachting verslechtert en de dreiging voor Nederlandse en overige coalitietroepen toeneemt.  

De Taliban houdt zich vanaf 1 mei mogelijk niet langer aan de afspraak om geen NAVO-troepen aan te vallen. In het akkoord van 14 maanden geleden tussen de Verenigde Staten en de Taliban staat onder meer dat buitenlandse troepen vanaf 1 mei 2021 weg zouden zijn uit Afghanistan, mits aan een aantal voorwaarden zou zijn voldaan.

Eerder deze week hebben de VS en NAVO bekendgemaakt alle troepen terug te trekken uit Afghanistan. Dit gebeurt tussen 1 mei en 11 september 2021. Om ervoor te zorgen dat dit vellig kan moeten de coalitietroepen, waaronder Nederlandse eenheden, voorbereid zijn op Taliban-aanvallen.

NAVO-verzoek

De verwachte verslechterde veiligheidssituatie is de reden waarom de NAVO-commandant in Noord-Afghanistan aan Nederland heeft gevraagd om de inzet van de 80 militairen. Zij moeten de veiligheid van de NAVO-troepen die daar al aanwezig zijn versterken. Ook dragen deze militairen bij aan een ordelijke afbouw van de missie en veilige terugkeer van de Nederlandse militairen uit Afghanistan. Deze extra militairen zijn dus niet bedoeld om ‘gaten te dichten’ van coalitiepartners die hun troepen terug gaan trekken.

Mazar-e-Sharif

Deze zogenoemde ‘Force protection’ is defensief van aard en is gericht op het beveiligen van het personeel van Kamp Marmal in Mazar-e-Sharif en de directe omgeving. De extra troepen gaan dezelfde beveiligingstaken uitvoeren als de reeds aanwezige Nederlandse force protection. Deze eenheid bestaat voornamelijk uit infanteristen van de Koninklijke Landmacht. De inzet is voor circa 5 maanden. Deze extra militairen gaan voordat zij vertrekken tien dagen in quarantaine en zijn allen gevaccineerd tegen COVID-19.

Nederlandse bijdrage aan Resolute Support

Aan de NAVO-missie Resolute Support in Afghanistan nemen nu zo’n 150 Nederlandse militairen deel. Ze trainen en adviseren de Afghaanse veiligheidsdiensten. Zij begeleiden de veiligheidsdiensten bij hun logistiek, verbindingen en bedrijfsvoering. Ook adviseren zij over de positie van vrouwen, speciale operaties en bestrijding van criminaliteit. Eind deze maand stijgt de totale Nederlandse bijdrage naar ongeveer 230 militairen. Het streven is om 11 september 2021 alle troepen terug in Nederland te hebben.