Extra budget voor lokale maatregelen tegen overlast door asielzoekers

Staatssecretaris Broekers-Knol stelt in 2021 opnieuw 1 miljoen euro beschikbaar voor gemeenten om lokale maatregelen te treffen tegen overlast veroorzaakt door asielzoekers. Het gaat om een relatief kleine groep die voor overlast zorgt zoals winkeldiefstal, vernieling en bedreiging. In samenwerking met bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie, de politie en het COA pakt de overheid deze groep stevig aan. Lokale partijen zoals gemeenten zijn daarbij onmisbaar. Elke gemeente heeft te maken met andere vormen van overlast. Om dit probleem aan te pakken is maatwerk nodig. Met deze financiële regeling kunnen gemeenten zelf kiezen voor een aanpak die het best past bij hun problematiek.

Gemeenten kunnen van 17 mei 2021 tot 1 oktober 2021 een aanvraag indienen voor deze specifieke uitkering. In de regeling staat aan welke voorwaarden de maatregelen moeten voldoen. Bijvoorbeeld dat gemeenten het geld besteden aan maatregelen die vanaf 1 januari 2021 zijn begonnen en maximaal doorlopen tot 31 mei 2022. In totaal is er een budget van 1 miljoen euro beschikbaar. Voor gemeenten die minimaal 1.500 opvangplekken kunnen bieden is voor ieder 150.000 euro inclusief BTW gereserveerd. Voor gemeenten met minder van 1.500 opvangplekken is dat budget maximaal 50.000 euro inclusief BTW. De aanvragen voor de specifieke uitkering van gemeenten met minder dan 1.500 opvangplekken worden behandeld op basis van volgorde van binnenkomst, totdat het totaalbudget uitgeput is. Wanneer het bedrag is uitgeput, wordt dit kenbaar gemaakt op de pagina Aanpak overlastgevende asielzoekers.