Twee regio’s worden lager ingeschaald

Het aantal besmettingen in Nederland loopt nu snel terug. Ook het aantal mensen dat met een covid-besmettingen in het ziekenhuis worden opgenomen neemt af. In de regio’s Zaanstreek-Waterland en Gooi- en Vechtstreek is dit inmiddels zo ver afgenomen dat deze regio’s vanaf 27 mei niet meer in het zwaarste risiconiveau vallen.

De lagere inschaling heeft nog geen gevolgen voor de coronamaatregelen die in deze regio’s gelden. Nederland is een klein land, daarom blijven de maatregelen landelijk gelden. Maar het kabinet verwacht dat ook in de andere regio’s het besmettingsniveau en het aantal ziekenhuisopnames snel zal verminderen. Daarom bereidt het kabinet nu besluitvorming voor de volgende stap van het openingsplan voor. Op vrijdag 28 mei kijkt het kabinet of en wanneer het mogelijk is om deze stap te nemen.

Het blijft in deze regio’s nog steeds belangrijk om je aan alle basismaatregelen te houden. Als iedereen regelmatig zijn handen wast, anderhalve meter afstand houdt, bij klachten thuisblijft en zich laat testen dan neemt het aantal besmettingen nog verder af. Vaccinatie blijft de uitweg uit de crisis, ook nu het aantal besmettingen afneemt.

Voor meer informatie over de inschaling van regio’s kijk op coronadashboard.nl.

Achtergrond

Elke regio in Nederland wordt op basis van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames in risiconiveaus ingeschaald. Het laagste risiconiveau ‘waakzaam’ waarbij er bijna geen besmettingen en ziekenhuisopnames zijn tot het zwaarste risiconiveau ‘zeer ernstig’ waarbij er veel besmettingen zijn en veel mensen in het ziekenhuis liggen.

Tot nu toe zijn alle regio’s ingedeeld in de schaal ‘zeer ernstig’. Maar het aantal besmettingen daalt nu snel en het aantal opnames in de ziekenhuizen neemt af. Twee regio’s krijgen daarom per woensdag 26 mei een lichtere inschaling. In plaats van ‘zeer ernstig’ vallen ze vanaf vandaag in de schaal ‘ernstig’. Dit is goed nieuws, want het gaat steeds beter in Nederland.

Coronamaatregelen in Nederland blijven op dit moment echter landelijke maatregelen. Een inschaling in ‘ernstig’ van een deel van de regio’s, betekent dus niet dat in deze regio’s minder maatregelen gaan gelden. We moeten wachten tot veel meer regio’s in ‘ernstig’ komen, voordat de landelijke maatregelen eraf gaan.